Home
Održana 55. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga

 sednica_okruga.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13. februar  2016. godine
Dana 12. februara 2016. godine, u sedištu Okruga održana je 55. sedica Saveta Podunavskog upravnog okruga.
Savet Okruga razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Saveta Okruga u 2015. godini i Izveštaj o radu Stručne službe Podunavskog upravnog okruga za 2015. godinu.
Usvajajući Izveštaj o radu Saveta Okruga u 2015. godini, Savet Okruga je zaključio da u Izveštaj treba navesti i aktivnosti opštine Smederevska Palanka oko komasacije zemljišta u naseljenim mestima Azanja, Glibovac i Kusadak koja se realizuje na površini od 7.500 hektara, a finansira se sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (70 %) i opštine Smederevska Palanka (30%).
Takođe Savet Okruga je sagledao situaciju oko pitanja rešavanja odlaganja komunalnog otpada na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga i zaključio da postoji potreba da lokalne samouprave ažuriraju postojeće lokalne planove za odlaganje otpada, kako bi se ovo pitanje rešilo na kvalitetniji način, posebno sa stanovišta postojanja divljih deponija koje treba ukloniti.
Sednici Saveta su pored načelnika  Podunavskog upravnog okruga  Radoslava Cokića koji je predsedavao sednicom,  prisustvovali i Bojan Teofilović, zamenik gradonačelnika grada Smedereva, Igor Matković, predsednik opštine Velika Plana i Slavoljub Đurić, predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka.

 
Obilazak vodotokova na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga
15.  januar 2016. godine

Radoslav Cokić, načelnik Podunavskog upravnog okruga i komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Okruga u pratnji Nenada Jocića, načelnika Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu, danas je obišao vodotoke  na teritoriji lokalnih samouprava koji potencijalno nose opasnost od stvaranja bujičnih voda i plavljenja stambenih objekata i poljoprivrednog zemljišta u naseljenim mestima lokalnih samouprava.  
Obzirom na prognozu Republičkog hidrometereološkog zavoda da će narednih dana biti obilnih padavina, Radoslav Cokić se na licu mesta uverio o stanju u naseljenim mestima koji mogu biti ugroženi poplavnim vodama, kao i o preduzetim merama od strane lokalanih samouprava i merama koje treba preduzeti.
 
Одржан консултативни састанак руководиоца Школске управе са директорима средњих школа са подручја локалних самоуправа Округа
25 decembar 2015. godine
 U Smederevu u sedištu Podunavskog upravnog okruga  održan je Konsultativni sastanak  rukovodioca Školske uprave sa direktorima srednjih škola sa područja lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga oko planiranja upisa redovnih i vanrednih učenika u srednje škole za školsku 2016/2017. Sastanku su prisustvovali i prosvetni savetnici Školske uprave sa sedištem u Smederevu, predstavnici lokalanih samouprava,  kao i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje
Na sastanku je bilo reči oko potreba lokalnih samouprava za određenim kadrom, a polazeći od broja lica određenih obrazovnih profila koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, broja učenika koji završavaju osmi razred u osnovnim školama na teritoriji grada odnosno opština, kao i broja učenika koji su se upisali u prvi razred srednje škole prošle godine.
Sastankom  je predsedavao Veliša Joksimović, rukovodilac Školske uprave u Požarevcu.
Sastanku je ispred Podunavskog upravnog okruga prisustvovao Ljuban Mitreski,  šef Odseka opštih poslova u Stručnoj službi  Okruga.
 
Održana 54. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga

 okrug_5.jpgokrug_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. decembar. 2015 godine
U Smederevu u sedištu Podunavskog upravnog okruga dana održana je 54. sednica Saveta Podunavskog upravnog okruga.
Senici Saveta pored Radoslava Cokića načelnika Podunavskog upravnog okruga prisustvovali su dr Jasna Avramović, gradonačelnica grada Smedereva,  Bojan Teofilović, zamenik gradonačelnika grada Smedereva, Igor Matković, predsednik opštine Velika Plana, Jelena Maksić, sekretar Skupštine opštine Velika Plana i Dejan Popović, načelnik Policijske uprave u Smederevu.
Sednici Saveta Okruga nije prisustvovao Radoslav Milojičić, predsednik opštine Smederevska Palanka.
U delu sednice koja je bila zatvorena za javnost, Savet Okruga je razmatrao Informaciju o stanju bezbednosti i kriminaliteta a teritoriji lokalnih samouprava za period januar- novembar 2015. godine  i konstatovao:
-Stanje bezbednosti i kriminaliteta na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga  u svim segmentima iz nadležnosti Policijske uprave u Smederevu je znatno povoljnije u odnosu na isti period prošle godine;
-Policijska uprava u Smederevu u celini je postigla dobre rezultate, bolje u odnosu na prošlu godinu. Smanjen je broj izvršenih krivičnih dela, bezbednost saobraćaja je u odnosu na prošlu godinu bolja, a saradnja sa pravosudnim organima je na zadovoljavajućem nivou.
-Saradnja Policijske uprave u Smederevu  sa gradom  Smederevom  i opštinom Velika Plana ocenjena je kao odlična,  dok  je sa  opštinom Smederevska Palanka nedovoljna.

Savet Okruga zaključio je

1.Usvaja se Informaciju o stanju bezbednosti i kriminaliteta a teritoriji lokalnih samouprava za period  januar - novembar 2015. Godine;

Detaljnije...
 
Održana 5. redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga
30. novembar 2015. godine
Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na sednici od 27. novembra 2015. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga za 2015. godinu sa odgovarajućim zaključcima kao i Plan rada za 2016. godinu. Pored ovih tačaka, Okružni štab je razmatrao i usvojio Analizu stanja saradnje sa snagama sistema zaštite i spasavanja iz sastava Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa predlogom sprovođenja zajedničkih aktivnosti na osposobljavanju, opremanju i izvršenju zadataka zaštite i spasavanja, Analizu stanja sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Podunavskog upravnog okruga, Informaciju o aktivnostima vezanim za obeležavanje, pronalaženje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji Podunavskog upravnog okruga i Izveštaj o spremnosti zimske službe za zimsku sezonu 2015/2016.
Sednici je predsedavao Radoslav Cokić, komandant Okružnog štaba za za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 26 - 30 of 171
Created and powered by KONEKT d.o.o