Home
Održan sastanak predstavnika Školske uprave u Požarevcu sa direktorima srednjih škola u Smederevu

12. februar 2018. godine  

U Smederevu, u sedištu Podunavskog upravnog okruga dana 08. februara 2018. godine  održan je sastanak predstavnika Školske uprave za Braničevski i Podunavski upravni okrug sa direktorima srednjih škola u Smederevu oko izrade Gradskog predloga plana upisa redovnih i vanrednih učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2018/2019. godinu za područje grada Smedereva.
Cilj sastanka je bio da se utvrdi Predlog plana upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a polazeći od broja učenika koji završavaju osnovno obrazovanje,  predloga plana upisa koje su škole unele u informacioni sistem, potreba poslodavaca za određenim zanimanjima, njihove spremnosti da pruže podršku školama u realizaciji praktičnog dela nastave za određene obrazovne profile-smerove, kao i kriterijuma Ministarstva za planirnje upisa, te realizacije upisa učenika u prethodnim školskim godinama.

Detaljnije...
 
Redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga
15. septembar  2017. godine
Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na  drugoj redovnoj sednici koja je održana  14. septembra  2017. godine  razmatrao je više tačaka dnevnog reda predviđenih Planom rada Štaba za 2017. godinu.
Na sednici Okružnog štaba razmatrano je stanje izvršenih preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava za 2017. godinu na vodama prvog i drugog reda  sa posebnim akcentom na spremnost objekata za odbranu od poplava, kao i stepen realizacije  sanacionih radova na otklanjanju posledica majskih poplava u 2016. godini i zaštitnim objektima.
Isto tako razmatran je i Izveštaj o stanju skloništa na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga, kao i Informacija o kapacitetima Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama, a Štab je upoznat sa Analizom dostignutog novoa organizovanosti i opsposobljenosti subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u lokalnim samoupravama Podunavskog upravnog okruga.
Detaljnije...
 
Održan sastanak ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa načelnicima okruga
01. avgust 2017. godine 
U Nišu, u sedištu Nišavskog upravnog okruga  dana 31. jula 2017. godine  održan je sastanak Branka Ružića, ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa načelnicima okruga.
Na sastanku je bilo reči o funkcionisanju okruga, vršenju poslova iz njihove nadležnosti i problemima sa kojim se okruzi  u svom radu susreću.
 Problem oko koga se većina načelnika složila je problem broja zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i njihova starosna struktura. Konstatovano je da sa postojećim brojem inspektora okružne područne jedinice nisu u stanju da u dovoljnoj meri odgovore zadacima iz  svoje nadležnosti . 
I pored navedenih problema načelnici su izrazili spremnost da u narednom periodu budu ozbiljni partneri i oslonac u radu na obezbeđivanju efikasnijih usluga građanima Srbije.
U tom cilju,  dogovoreno je da se formira Koordinaciono telo, koje će okupiti načelnike svih okruga i koje  će zajedničkim delovanjem prema Ministarstvu iskazivati zahteve, ali i predloge u cilju poboljšanja rada i bolje kooordinacije rada inspekcijskih organa  i povećanja njihove efikasnosti i  transparentnost u svom  radu.
Ministar Ružić je podvukao da će nastojati da ojača njihovu ulogu kako bi se obezbedila bolja komunikacija republičke i lokalnih vlasti i bolja koordinacija rada poverenih poslova na lokalnom nivou.
Detaljnije...
 
Održana Stručna radionica na temu primene nove Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
23.  maj 2017. godine
U Beogradu, u organizaciji  Republičke direcije za imovinu Republike Srbije  dana 22. maja 2017. godine održana je Stručna radionica na temu obavezne primene nove Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.
Stručna radionica namenjena je rukovodiocima i ovlašćenim licima državnih organa i organizacija, ovlašćenim predstavnicima Vlade, autonomne pokrajine, predsednicima opština i gradonačelnicima, načelnicima opštinskih, odnosno gradskih uprava, ovlašćenim predstavnicima javnih preduzeća, ustanova i javnih agencija i drugih pravnih lica, čiji je osnivač Republika Srbija, odgovornim za izvršavanje zakonske obaveze evidentiranja sredstava u javnoj svojini saglasno članu 64. Zakon o javnoj svojini i Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.
Cilj održavanja stručne radionice je bio da se da se daju odgovori na zakonska rešenja u oblasti evidencije sredstava u javnoj svojini, ukaže na postojeće probleme u praksi i informiše o aktuelnim stavovima i stručnim mišljenjima nadležnih ministarstava i drugih državnih organa u ovoj oblasti.
Detaljnije...
 
Redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga
22. mart  2017. godine
Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na  redovnoj sednici od 21.  marta 2017. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga za 2016. godinu i Nacrt Plana rada Okružnog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu.
Okružni štab zaključio je da se Izveštaj o radu za 2016. godinu i  Nacrt plana rada za 2017. godinu i uputi Republičkom štabu za vanredne sitacije.
Takođe Okružni štab razmatrao je više pitanja predviđenih Planom rada Okružnog štaba za vanredne situacije za tekuću godinu i doneo odgovarajuće zaključke.
Sednici Okružnog štaba predsedavao je Nenad Jocić, načelnik Okružnog štaba za vanredne situacije  Podunavskog upravnog okruga.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 6 - 10 of 171
Created and powered by KONEKT d.o.o