Активности савета округа
Одржана 23. седница Савета Подунавског управног округа
25.02. 2010. године

У седишту Подунавског управног округа  дана  22. фебруара  2010. године одржана је  23. седница Савета Подунавског управног округа.

Детаљније...
 
17. Седница Савета Подунавског управног округа
20. март 2009. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  20. марта 2009. године разматрао је следеће тачке дневног реда:
 

1. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОШТАНСКИМ УСЛУГАМА И ПРЕДЛОЗИ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

2. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.

3. ИНФОРМАЦИЈА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА У ЛОКАЛНИМ САМОПРАВАМА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2008. ГОДИНИ.

Седници су присуствовали  Снежана Обренов - Ивановић Помоћница министарке Министарства за телекомуникације и информационо друштво и Драгица Јовановић, руководилац Групе за  надзор у области поштанског саобраћаја у Министарству за телекомуникације и информационо друштво као и Перица Ђорђевић, директор Јавног предузећа ПТТ САОБРАЋАЈА  СРБИЈА - РЈ СМЕДЕРЕВО.
 
I. У  вези прве  тачке дневног реда -  Информација о примени  Закона о поштанским услугама и предлози за разрешење проблема у функционисању поштанских услуга на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа;

Детаљније...
 
16. Седница Савета Подунавског управног округа

savet_16_sednica.jpg

22. јануар 2009. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  22. јануара 2009. године разматрао је  Извештај о раду Стручне службе  Подунавског управног округа заа 2008. Годину.
Савет Подунавског управног округа донеo је следећи
Закључак:
1.Усваја се  Извештај о раду Стручне службе  Подунавског управног округа за  2008. годину.
2. Обзиром на проблем недостатка једног инспектора за рад и радне односе у Великој Плани и немогућност пријема новог извршиоца за ове послове, неопходно је  је да у контактима са Министарством рада и социјалне политике Републике Србије сагледа  могућност прераспоређивања једног инспектора из Смедеревске Паланке у Велику Плану са пуним радним временом.

Детаљније...
 
15. Седница Савета Подунавског управног округа
24. децембар 2008. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево одржао је 15. седницу која је одржана 24. децембра  2008. године.
На седници Савет Округа једногласно је усвојио Извештај о раду Савета Подунавског управног округа Смедерево за 2008. годину и   План рада Савета за 2009. годину.
 
14. Седница Савета Подунавског управног округа
31. октобар 2008. године
У седишту Округа дана 31. октобра 2008. године одржана је 14. седница Савета Подунавског управног округа.
На седници  Савета Округа су разматране следеће тачке дневног реда:
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА САВЕТА ПОДНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД  01.  ЈАНУАР  2007. ГОДИНЕ ДО  2. ОКТОБРА  2008. ГОДИНЕ
2.  РАЗНО.
Детаљније...
 
13. Седница Савета Подунавског управног округа
3. октобар 2008. године
savet01.jpgУ седишту Округа дана 3. октобра 2008. године одржана је 13. седница Савета Подунавског управног округа.
На седници  Савета Округа су разматране следеће тачке дневног реда:
1. ИНФОМАЦИЈА О САРАДЊИ ОПШТИНСКИХ УПРАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА СА ОКРУЖНИМ ПОДРУЧНИМ ЈЕДИНИЦАМА МИНИСТАРСТВА У ПОДУНАВСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ.
2. ИНФОРМАЦИЈА О САРАДЊИ ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА СА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА У ПОГЛЕДУ ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВИМА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА И КАЗНЕНА ПОЛИТИКА.
3. ИНФОРМАЦИЈА О СИСТЕМУ НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА ОТПАДАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАН ЗАКОНОМ О ВЕТЕРИНАРСТВУ И ДРУГИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА
4. ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА БУКУЉА ЗА ПЕРИОД ОД 15. 04. 2008.   ДО 15.07. 2008. ГОДИНЕ
5.  РАЗНО
Детаљније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 Следећа > Крај >>

Резултати 25 - 30 of 38
Created and powered by KONEKT d.o.o