Активности савета округа
12. Седница савета Подунавског округа
2. јул 2008. године
На 12. седници Подунавског управног округа  разматране су следеће тачке дневног реда:
1. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА.
2. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА У 2008. ГОДИНИ.
3. РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА ГДЕ НЕ ПОСТОЈИ МИКРО СЕОСКИ ВОДОВОДИ.
4.  РАЗНО
Детаљније...
 
11. Седница савета Подунавског округа
3. април 2008. године
На 11. седници Подунавског управног округа  разматране су следеће тачке дневног реда:
1.ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА.
2.ИНФОМАЦИЈА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ У ПОГЛЕДУ ИЗРАДЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДУ.
3.ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА.
Детаљније...
 
10. Седница савета Подунавског округа
28. фебруар 2008. године
На 10. седници Подунавског управног округа  разматране су следеће тачке дневног реда:
1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2008. ГОДИНУ.
2. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА  ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА.
3. РАЗНО
Детаљније...
 
9. Седница Савета Подунавског управног округа
24. децембар 2007. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  24. децембра  2007. године разматрао је следеће тачке дневног реда:
1.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2007. ГОДИНУ.
2. ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2008. ГОДИНУ.
Детаљније...
 
8. Седница Савета Подунавског управног округа
15. новембар 2007. године
На седници савета Подунавског управног округа од 15. новембра 2007. године разматране уследеће тачке дневног реда:
1. ИНФОРМАЦИЈА О ПОЛОЖАЈУ ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА СМЕДЕРЕВО У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ШЕМИ ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТАВА И ДРУГИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА.
2.РАЗНО
Детаљније...
 
7. Седница Савета Подунавског управног округа
29. август 2007. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  29. августа  2007. године разматрао је следеће тачке дневног реда:
1. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У АГЕНЦИЈИ ЗА ЕКОНОМСКИ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ „ПОДУНАВСКИ ОКРУГ“ ДОО СА ПРЕДЛОГОМ  МЕРА ЗА СКУПШТИНУ ОСНИВАЧА;
2. ИЗВЕШТАЈИ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧАКА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ПО ОПШТИНАМА;
3.ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. 04. 2007 ДО 15. 07. 2007 ОДИНЕ;
4. РАЗМАТРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА МИНИСТАРСТВА РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ  ОКРУГЛОМ СТОЛУ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  МИНИСТАРСТВО;
5. РАЗНО
Детаљније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 Следећа > Крај >>

Резултати 31 - 36 of 38
Created and powered by KONEKT d.o.o