Остале активности округа
Одржан редован састанак начелника Подунавског управног управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица у Округу
12 новембар 2014. године
У Смедереву, у седишту Округа дана 10. новембра 2014. године одржан је редован месечни састанак наачелника Подунавског управног управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица у Подунавском управном округу.
Детаљније...
 
Седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

11. март 2014. године
Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа на седници од 10. марта 2014. године разматрао је Извештај о реализацији активности на предузимању оперативних и превентивних мера одбране од поплава на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа у 2014. години, уз закључак да је неопходно  да локалне самоуправе у најкраћем могућем року ове активности и окончају.
Такође Окружни штаб је иницирао измену састава Окружног штаба обзиром да поједини чланови штаба нису више у могућности да врше функцију члана Штаба из различитих разлога.
Закључено је да се Извештај и предлог за измену састава Окружног штаба  достави Министарству унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације

 
Начелник Округа посетио Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
17. децембар 2013 године
Moмир Рaдojкoвић, нaчeлник Пoдунaвскoг управног oкругa и Aлeксaндaр Ђoкић, нaчeлник Брaничeвскoг управног округа, пoсeтили су Рeгиoнaлни цeнтaр за професионални развој запослених у образовању. У рaзгoвoру сa мр Бoривojeм Jaнoшeвићeм, дирeктoрoм Цeнтрa, дoгoвoрили су динaмику aктивнoсти у циљу нaстaвкa и унaпрeђивaњa сaрaдњe Рeгиoнaлнoг цeнтрa сa шкoлaмa и прeдшкoлским устaнoвaмa кoje пoкривa Шкoлскa упрaвa Пoжaрeвaц. На првој наредној седници Савета Подунавског управног округа разматраће се и питање функционисања Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.
 
Присуство скупу у Виминацијуму
25. октобар  2013. године

Момир Радојковић, начелник Подунавског управног округа 24. октобра 2013. године присуствовао је скупу чији је циљ формирање радне групе која ће радити на стварању услова за упис локалитета на римском Лимесу у Србији на листу светске баштине UNESCO-a.

 
Одржана шеста редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа
1. новембар 2013. године

У седишту Округа дана 30. октобра 2013. године одржана је шеста седница Окружног штаба за ванредне ситуације. Окружни штаб  разматрао је Извештај о стању спремности и припремама субјеката за наилазећи зимски период на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа и по извештају донео одговарајуће закључке. Окружни штаб је такође разматрао и више питања предвиђених Планом рада Штаба за 2013. годину и то: Анализу достигнутог нивоа
Детаљније...
 
Оцена рада начелника Округа и Стручне службе Подунавског управног округа
22. новембар 2012. године

Након обиласка Подунавског управног округа од стране Ђорђа Степановића, вишег саветника у Министарству правде и државне управе задуженог за координацију послова управних округа, Округу је достављен Извештај о сагледавању рада Стручне службе  Подунавског управног округа.

У извештају се констатује:
-да постоје адекватни смештајни услови и материјално техничка опремљеност за рад Стручне службе и окружних подручних јединица;
-да се сви послови у Стручној служби обављају  редовно и без застоја;
-да у Стручној служби има осам запослених  са начелником Округа, што је адекватан број за редовно обављање послова, имајући у виду број инспектора у окружним подручним јединицама, број предмета који они имају, као и број локалних самоуправа  на подручју Округа. Сва радна места су попуњена уз ангажовање једног лица по основу уговора о делу;
Детаљније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Резултати 49 - 54 of 103
Created and powered by KONEKT d.o.o