Остале активности округа
Седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

11. март 2014. године
Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа на седници од 10. марта 2014. године разматрао је Извештај о реализацији активности на предузимању оперативних и превентивних мера одбране од поплава на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа у 2014. години, уз закључак да је неопходно  да локалне самоуправе у најкраћем могућем року ове активности и окончају.
Такође Окружни штаб је иницирао измену састава Окружног штаба обзиром да поједини чланови штаба нису више у могућности да врше функцију члана Штаба из различитих разлога.
Закључено је да се Извештај и предлог за измену састава Окружног штаба  достави Министарству унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације

 
Начелник Округа посетио Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
17. децембар 2013 године
Moмир Рaдojкoвић, нaчeлник Пoдунaвскoг управног oкругa и Aлeксaндaр Ђoкић, нaчeлник Брaничeвскoг управног округа, пoсeтили су Рeгиoнaлни цeнтaр за професионални развој запослених у образовању. У рaзгoвoру сa мр Бoривojeм Jaнoшeвићeм, дирeктoрoм Цeнтрa, дoгoвoрили су динaмику aктивнoсти у циљу нaстaвкa и унaпрeђивaњa сaрaдњe Рeгиoнaлнoг цeнтрa сa шкoлaмa и прeдшкoлским устaнoвaмa кoje пoкривa Шкoлскa упрaвa Пoжaрeвaц. На првој наредној седници Савета Подунавског управног округа разматраће се и питање функционисања Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.
 
Присуство скупу у Виминацијуму
25. октобар  2013. године

Момир Радојковић, начелник Подунавског управног округа 24. октобра 2013. године присуствовао је скупу чији је циљ формирање радне групе која ће радити на стварању услова за упис локалитета на римском Лимесу у Србији на листу светске баштине UNESCO-a.

 
Одржана шеста редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа
1. новембар 2013. године

У седишту Округа дана 30. октобра 2013. године одржана је шеста седница Окружног штаба за ванредне ситуације. Окружни штаб  разматрао је Извештај о стању спремности и припремама субјеката за наилазећи зимски период на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа и по извештају донео одговарајуће закључке. Окружни штаб је такође разматрао и више питања предвиђених Планом рада Штаба за 2013. годину и то: Анализу достигнутог нивоа
Детаљније...
 
Оцена рада начелника Округа и Стручне службе Подунавског управног округа
22. новембар 2012. године

Након обиласка Подунавског управног округа од стране Ђорђа Степановића, вишег саветника у Министарству правде и државне управе задуженог за координацију послова управних округа, Округу је достављен Извештај о сагледавању рада Стручне службе  Подунавског управног округа.

У извештају се констатује:
-да постоје адекватни смештајни услови и материјално техничка опремљеност за рад Стручне службе и окружних подручних јединица;
-да се сви послови у Стручној служби обављају  редовно и без застоја;
-да у Стручној служби има осам запослених  са начелником Округа, што је адекватан број за редовно обављање послова, имајући у виду број инспектора у окружним подручним јединицама, број предмета који они имају, као и број локалних самоуправа  на подручју Округа. Сва радна места су попуњена уз ангажовање једног лица по основу уговора о делу;
Детаљније...
 
Састанак око пописа пољопривреде 2012. године на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа
23. октобар 2012. године

Дана 22. октобра 2012. године у седишту Подунавског управног округа одржан је  састанак на тему спровођења пописа пољопривреде у 2012 години.
Састанку су поред Момира Радојковића, начелника Подунавског управног округа присуствовали Зоран Јанчић, помоћник директора Републичког завода за статистику, Драгана Марковић, начелник Одељења статистике пољпоривреде и шумарства, Никица Родин из Одељења за дисеминацију и односе са јавношћу, Драган Спасојевић, начелник Одељења статистике у Смедереву и регионални координатор, др Јасна Аврамовић, градоначелник града Смедерева, Милијана Новаковић, начелник Градске управе Смедерево, Мирјана Спасић, начелник општинске управе Велика Плана, Драган Милић и Драгослав Танасковић представници опшине Смедеревска Паланка, као и Биљана Николић,  директор Пољопривредно стручне саветодавне и службе у Смедереву.
Детаљније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Резултати 49 - 54 of 102
Created and powered by KONEKT d.o.o