Влада дала сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Подунавског управног округа
12. фебруар 2010. године

Закључком 05 број 110-971/2010 од 11. фебруара 2010. године а на основу мишљења Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства финансија и Службе за управљање кадровима, Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Подунавског управног округа који је донет 30. децембра  2009. године.
На основу  Закона о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији и Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање, у Стручној служби ће бити смањен број запослених са једанаест на осам.
Начелник Округа ће у складу са својим овлашћењима до краја фебруара 2010. године извршити распоређивање државних службеника и намештеника, а о вишку запослених донети одговарајућа решења.

 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o