Јавни увид у Нацрт регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 2011-2020. године
26. децембар 2011. године

1. Јавни увид у Нацрт регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа 2011-2020. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа на животну средину одржаће се у трајању од 30. дана и то у периоду од 26. децембра 2011. године до 24. јануара 2012. године у холу Подунавског управног округа Смедерево Ул. Трг Републике број 5, сваког радног дана у  времену од 07. до 15. часова.   Истовремено Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину изложени на јавни увид у зградама локалних самоуправа на територији Подунавског и Браничевског управног округа
Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 17. јануара  2012. године са почетком у 10,00 часова у сали Подунавског  управног округа, у Смедереву Ул. Трг Републике број 5 сала број 3 у Смедереву а у 13. часова у згради Градске управе Пожаревац Ул. Дринска број 2, сала број 11.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину могу доставити у писаној форми градској и општинској управи, у току трајања јавног увида, закључно са 24. јануаром 2012. године.
Изузетно, правна лица која послују ван подручја обухваћеног Нацртом просторног плана, примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити директно Републичкој агенцији за просторно планирање, 11000 Београд, Краља Милутина 10а.
2. Јавна седница Комисије за јавни увид коју формира Републичка агенција за просторно планирање на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 02. фебруара 2012. године, са почетком у 12,00 часова у сали Браничевског управног округа у Пожаревцу Ул. Дринска број 2.
Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача «Југинус» АД, Географског факултета Универзитета у Београду, ЈП Дирекције за изградњу града, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, представници општина  Смедеревска Паланка, Велика Плана, Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Жагубица, Петровац на Млави, Кучево и Голубац као и градова Смедерево и Пожаревац.
На јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи свој став.
3. Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће достављен локалним самоуправама на територији Подунавског и Браничевског управног округа како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.

Текст огласа о јавном увиду Нацрта просторног плана  и Извештаја о стратешкој процени утицаја  на животну средину објављен је у дневном листу «Политика» од 26. децембра 2011. године.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o