Обавештење о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за пролећне радове у пољопривреди у 2012. години

13.03.2012  године

Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, усвојила Уредбу о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за пролећне радове у пољопривреди у 2012. години у циљу обављања пролећних радова у пољопривреди у 2012. години у оптималним агротехничким роковима чиме се омогућава спречавање штетних последица поремећаја на тржишту у погледу производње основних пољопривредно-прехрамбених производа.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 17/2012 од 07. марта 2012. године.
Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела за пролећне радове у пољопривреди у 2012. години има физичко лице, носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава.
Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива подноси се преко асистената саветодавца Пољопривредне стручне и саветодавне службе у периоду од 13. марта до 9. априла 2012. године путем обрасца - Захтев за регресирање дизел горива.
Захтев за регресирање дизел горива асистенати саветодавци Пољопривредне стручне и саветодавне службе ће примати у месним канцеларијама локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива може се поднети и организационој јединици Управе за трезор на територији локалне самоуправе.
Продају дизел горива обављаће овлашћени дистрибутер а бонови у вредности од 60 динара по литру се издају са роком важења до 15. априла  2012. године.
    Физичко лице плаћа разлику између износа који се регресира до малопродајне цене горива.
    Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела има физичко лице, носилац породичног пољопривредног газдинства у количини која се одређује у зависности од биљне културе  по хектару обрадивог земљишта, и то:
    -за производњу житарица износи до 40 литара,
    -индустријског биља до 40 литара,
     -крмног биља до 30 литара,
    -поврћа до 75 литара,
    -воћа и грожђа до 100 литара,
    -ароматичног и лековитог биља до 50 литара
    -садног материјала до 100 литара.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o