Одржана 48. седница Савета Подунавског управног округа
2.фебруар  2015. године
Дана 30. јануара 2015. године, у седишту Округа одржана је 48. седица Савета Подунавског управног округа.
Савет Округа разматрао је и усвојио Извештај о раду Савета округа у 2014. години и Извештај о раду Стручне службе Подунавског управног округа за 2014. годину.
Разатрајући Извештај о раду Савета Подунавског управног округа  за 2014. годину, Савет Округа закључио је да постоји потреба да се организује састанак начелника Округа и најодговорнијих људи локалних самоуправа Подунавског управног округа са државним секретарима Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства здравља и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
Теме које би се разматрале на састанку су: -проблематика стратешког решавања одлагања комуналног отпада на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа;
-проблематка рада окружних подручних јединица са седиштем у Подунавском управном округу са становишта извршавања послова у условима смањеног и недостајућег броја извршилаца (инспектор за пољопривредно земљиште, инспектор за контролу безбедности хране биљног и мешовитог порекла и послови контроле квалитета алкохолних и безалкохолних пића, шумарски и ловни инспектор);
-питање сарадње окружних подручних јединица са локалним самоуправама Подунавског управног округа;
-рационализација у органима државне управе, јавним предузећима и установама чији је оснивач локална самоуправа, односно Република.  
Седницом Савета председавао је Радослав Цокић, председник Савета и начелник Подунавског управног округа.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o