Географски положај округа
Подунавски округ се простире по јужном ободу Панонског басена и на северно-источним обронцима шумадијског побрђа. Оивичен је са севера Дунавом, а са истока Великом Моравом. Својим повољним географским положајем, природним богатством (плодна земља, шуме, вода) и разгранатим комуникацијама ово подручје је вековима привлачило многе народе да овуда прођу, или остану.
Подручје Округа заузима површину од (1.246 км²). На северу се граничи са Јужнобанатским округом, на западу са градом Београдом и Шумадијским округом, на југоистоку се додирује са Поморавским, а на западу са Браничевским округом. Смедерево као центар Округа се налази са само 45 км од Београда.
Разграната саобраћајна мрежа омогућава саобраћајну повезаност Подунавског округа друмским, железничким и воденим путевима. Преко подручја Округа пролази ауто-пут Београд-Ниш који је мостом преко Мораве повезан са источним делом Србије. Мостом преко Дунава код Смедерева Округ и југ Србије су повезани са Војводином. Железничком пругом Округ је преко Мале Крсне повезан са Београдом и југом Србије. Дунав представља велику шансу за развој воденог саобрћаја, јер омогућава везу са средњом европом и Црним Морем.
Територија Подунавског округа је богата водом обзиром да излази на Дунав и Велику Мораву. Обзиром да је Дунав међународна река његов значај за Округ је велики. На територији Округа протичу реке Јасеница, Кубуршница и Велики Луг, а налази се и вештачка акумулација Кудрачко језеро 1 и 2.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o