Geografski položaj okruga
Podunavski okrug se prostire po južnom obodu Panonskog basena i na severno-istočnim obroncima šumadijskog pobrđa. Oivičen je sa severa Dunavom a sa istoka Velikom Moravom. Svojim povoljnim geografskim položajem, prirodnim bogatstvom (plodna zemlja, šume, voda) i razgranatim komunikacijama ovo područje je vekovima privlačilo mnoge narode da ovuda prođu, ili ostanu.
Područje Okruga zauzima površinu od (1.246 km²). Na severu se graniči sa Južnobanatskim okrugom, na zapadu sa gradom Beogradom i Šumadijskim okrugom, na jugoistoku se dodiruje sa Pomoravskim, a na zapadu sa Braničevskim okrugom. Smederevo kao centar Okruga se nalazi sa samo 45 km  od Beograda.
Razgranata saobraćajna mreža omogućava saobraćajnu povezanost Podunavskog okruga drumskim, železničkim i vodenim putevima. Preko područja Okruga prolazi auto-put Beograd-Niš koji je mostom preko Morave povezan sa istočnim delom Srbije. Mostom preko Dunava kod Smedereva Okrug i jug Srbije su povezani sa Vojvodinom. Železničkom prugom Okrug je preko Male Krsne povezan sa Beogradom i jugom Srbije. Dunav predstavlja veliku šansu za razvoj vodenog saobrćaja, jer omogućava vezu sa srednjom evropom i Crnim Morem.
Teritorija Podunavskog okruga je bogata vodom obzirom da izlazi na Dunav i Veliku Moravu. Obzirom da je Dunav međunarodna reka njegov značaj za Okrug je veliki. Na teritoriji Okruga protiču reke Jasenica, Kuburšnica i Veliki Lug, a nalazi se i veštačka akumulacija Kudračko jezero I i II.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o