Људски и материјални ресурси округа
Према попису обављеном 2002. године, Подунавски округ има 210.290 становника без расељених лица и лица који су дуже од годину дана у иностранству. Округ спада у ред региона са највећим механичким приливом становништва који је био нарочито интензивиран последње деценије, а нарочито последњих неколико година. Процењује се да се број расељених лица на територији Округа креће око 16.000.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o