Ljudski i materijalni resursi okruga
Prema popisu obavljenom 2002. godine, Podunavski okrug ima 210.290 stanovnika bez raseljenih lica i lica koji su duže od godinu dana u inostranstvu. Okrug spada u red regiona sa najvećim mehaničkim prilivom stanovništva koji je bio naročito intenziviran poslednje decenije, a naročito poslednjih nekoliko godina. Procenjuje se da se broj raseljenih lica na teritoriji Okruga kreće oko 16.000.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o