Становништво округа

Према попису из 2002. године Округ има 210.290 становника. Највећи градски центар је Смедерево са 109.809 становника.

БРОЈ СТАНОВНИКА У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ

ОПШТИНА

БРОЈ

СТАНОВНИКА

УЧЕШЋЕ У

%

Смедерево

109.809

52,22

Смедеревска Паланка

56.011

26,63

Велика Плана

44.470

21,1

 

Са 230 становника по км² ова област спада међу најгушће насељене у Србији.

 

 
Created and powered by KONEKT d.o.o