Stanovništvo okruga

Prema popisu iz 2002. godine Okrug ima 210.290 stanovnika. Najveći gradski centar je Smederevo sa 109.809 stanovnika.

BROJ STANOVNIKA U PODUNAVSKOM OKRUGU

OPŠTINA

BROJ

STANOVNIKA

UČEŠĆE U

%

Smederevo

109.809

52,22

Smederevska Palanka

56.011

26,63

Velika Plana

44.470

21,1

 

Sa 230 stanovnika po km² ova oblast spada među najgušće naseljene u Srbiji.

 
Created and powered by KONEKT d.o.o