Savet podunavskog okruga
Savet Upravnog okruga usklađuje odnose okružnih područnih jedinica ministarstava, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organi državne uprave) i opština i gradova s područja upravnog okruga i predlaže kako da se poboljša rad upravnog okruga, okružnih područnih jedinica i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove organa državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.
Savet čine načelnik upravnog okruga, predsednici opština i gradonačelnici gradova s područja upravnog okruga.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o