Одржана 54. седница Савета Подунавског управног округа

okrug_5.jpgokrug_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. децембар. 2015 године
У Смедереву у седишту Подунавског управног округа дана одржана је 54. седница Савета Подунавског управног округа.
Сеници Савета поред Радослава Цокића начелника Подунавског управног округа присуствовали су др Јасна Аврамовић, градоначелница града Смедерева,  Бојан Теофиловић, заменик градоначелника града Смедерева, Игор Матковић, председник општине Велика Плана, Јелена Максић, секретар Скупштине општине Велика Плана и Дејан Поповић, начелник Полицијске управе у Смедереву.
Седници Савета Округа није присуствовао Радослав Милојичић, председник општине Смедеревска Паланка.
У делу седнице која је била затворена за јавност, Савет Округа је разматрао Информацију о стању безбедности и криминалитета а територији локалних самоуправа за период јануар- новембар 2015. године  и констатовао:
-Стање безбедности и криминалитета на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа  у свим сегментима из надлежности Полицијске управе у Смедереву је знатно повољније у односу на исти период прошле године;
-Полицијска управа у Смедереву у целини је постигла добре резултате, боље у односу на прошлу годину. Смањен је број извршених кривичних дела, безбедност саобраћаја је у односу на прошлу годину боља, а сарадња са правосудним органима је на задовољавајућем нивоу.
-Сарадња Полицијске управе у Смедереву  са градом  Смедеревом  и општином Велика Плана оцењена је као одлична,  док  је са  општином Смедеревска Паланка недовољна.

Савет Округа закључио је

1.Усваја се Информацију о стању безбедности и криминалитета а територији локалних самоуправа за период  јануар - новембар 2015. Године;

2. Итензивирати састанке представника Полицијске управе у Смедереву са представницима локалних самоуправа Подунавског управног округа око разрешења питања који утичу на безбедност грађана у сваком погледу.
3. Потребно је да локалне самоуправе образују локалне савете за безбедност, уз констатацију да се само заједничким деловањем, знањем и ресурсима може успешно супротставити безбедносним изазовиима и створити безбедно окружење за све грађане.
3. У циљу обезбеђења контроле саобраћаја обезбедити техничке услове за увођење видео надзора на најпрометнијим  саобраћајницама  и путевима на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, где су честе саобраћајне незгоде и несреће.
4. Савет Подунавског управног округа подржава активности града Смедерева  на предузимању мера у циљу побољшања услова у погледу материјално техничке опремљености Управе.

Савет Округа усвојио је и  План рада Савета Подунавског управног округа за 2016. годину, уз констатацију да су планиране активности у 2015. години у потпуности извршене.

Савет Подунавског управног округа упознат је са дописом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре који се односи на могућност да се локалне самоуправе, сходно Закону о железницама, директно укључе у дефинисање основних параметара при организовању превоза путника у железничком саобраћају  на пругама који пролазе кроз  њихову територију  (ред вожње, редовитост, капацитети, чистоћа и др), а све у циљу да се квалитет јавног превоза подигне на виши ниво кроз ефикасније коришћење капацитета уз сарадњу свих надлежних. Сагледати могућност да кроз уговорне односе са Железницама Србије регулишу наведена питања.

Такође је Савет Округа закључио да постоји потреба да град Смедерево предузме активности на регулисању Голобачког потока у делу који пролази кроз ову локалну самоуправу,  како би се отклонила могућност изливања овог водотока у условима великих падавина и плављења домаћинства и пољопривредног земљишта у  насељеним местима Сараорци и Радинац.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o