Окружне подручне јединице

У оквиру Округа послове обављају окружне подручне јединице следећих министарстава и то у општинама Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана:
1.Министарство пољопривреде, шумарства и  и водопривреде са седамнаест извршилаца
2.Министарство трговине и услуга са једанаест извршилаца
3.Министарство економије и  економског регионалног развоја са три извршилаца
4.Министарство  рада и социјалне  политике са девет извршилаца
5.Министарство рударства и енергетике са два извршилаца
6.Министарство здравља са пет извршилаца
7.Минстарство заштите  животне средине и просторног планирања са три извршиоца.
8.Министарство за државну управу и локалну самоуправу са једним извршиоцем
Стручну потпору раду окружних подручних јединица као и Савету Подунавског управог округа пружа Стручна служба Подунавског управног округа као посебна организациона јединица.

 
Created and powered by KONEKT d.o.o