Okružne područne jedinice

U okviru Okruga poslove obavljaju okružne područne jedinice sledećih ministarstava i to u opštinama Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana:
1.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i  i vodoprivrede sa sedamnaest izvršilaca
2.Ministarstvo trgovine i usluga sa jedanaest izvršilaca
3.Ministarstvo ekonomije i  ekonomskog regionalnog razvoja sa tri izvršilaca
4.Ministarstvo  rada i socijalne  politike sa devet izvršilaca
5.Ministarstvo rudarstva i energetike sa dva izvršilaca
6.Ministarstvo zdravlja sa pet izvršilaca
7.Minstarstvo zaštite  životne sredine и prostornig planiranja sa tri izvršioca.
8.Ministarstvo za državnu upravu  i lokalnu samoupravu sa jednim izvršiocem
Stručnu potporu radu okružnih područnih jedinica kao i Savetu Podunavskog upravog okruga pruža Stručna služba Podunavskog upravnog okruga kao posebna organizaciona jedinica.

 
Created and powered by KONEKT d.o.o