Организација окружних подружних јединица
Послови окружних подручних јединица утврђени су актима о организацији и систематизацији министарстава и посебних организација.
Радници окружних подручних јединица министарстава су лоцирани и то:
•    у Смедереву у седишту Округа, Трг Републике број 5, где је смештено укупно 32 извршиоца
•    у Смедеревској Паланци у згради Општинске управе Смедеревска Паланка у улици Вука Караџића број 25 њих укупно 12
•    у Великој Плани Ул. Николе Пашића број 15. такође власништво Општинске управе Велика Плана (укупно њих 8)
Укупан број запослених у окружним подручним јединицама републичких министарстава је 52.

 
Created and powered by KONEKT d.o.o