Organizacija okružnih podružnih jedinica
Poslovi okružnih područnih jedinica utvrđeni su aktima o organizaciji i sistematizaciji ministarstava i posebnih organizacija.
Radnici okružnih područnih jedinica ministarstava su locirani i to:
  • u Smederevu u sedištu Okruga, Trg Republike broj 5, gde je smešteno ukupno 32 izvršioca
  • u Smederevskoj Palanci u zgradi Opštinske uprave Smederevska Palanka u ulici Vuka Karadžića broj 25 njih ukupno 12
  • u Velikoj Plani Ul Nikole Pašića broj 15 takođe vlasništvo Opštinske uprave Velika Plana (ukupno njih  8)
Ukupan broj zaposlenih u okružnim područnim jedinicama republičkih ministarstava je 52.

 
Created and powered by KONEKT d.o.o