Održana prva vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga u 2017. godini
18. januar  2017. godine

Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na  vanrednoj sednici od 17. januara 2017. godine razmatrao je stanje na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga u uslovima povećane količine snežnih padavina i  niskih temperatura i pripreme lokalnih samouprava za delovanje u navedenim uslovima.
Takođe Okružni štab upoznat je sa situacijom na vodotocima u uslovima pojave veliike količine ledostaja i ledohoda posebno na reci Dunav i konstatovao je da postoji realna opasnost od stvaranja velikih čepova i zarobljavanja plovila i splavova koji se nalaze u priobalnom delu, te da posledice mogu biti veoma opasne po ljude i materijalna dobra.
Okružni štab za vanredne situacije konstatovao je da su održane sednice gradskog odnosno opštinskih štabova za vanredne situacije lokalnih samouprava Podunavskog upravnog ookruga te da su preduzete odgovarajuće mere iz nadležnosti štabova kako u pogledu uklanjanja snega sa puteva i trotoara tako i u pogledu zaštite ljudi i materijalnih dobara na reci Dunav, pre svega plovila i splavova koji se nalaze u priobalnom delu. Okružni štab je zaključio da postoji potreba da se situacija od strane lokalnih samouprava prati, da se hitno izvrši procena sopstvenih snaga i mogućnosti za reagovanje u slučaju nastanka vanredne situacije usled snega i leda, da se naredi  pripravnost svih subjekata i snaga koji učestvuju u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od snežnih nanosa, da se izvrše neophodne pripreme u obezbeđenju uslova za reagovanje  za potrebe snabdevanje građana, da se preduzmu i predvide sve mere kako bi se obezbedili osnovni uslovi za život i rad ljudi na teritoriji lokalnih samouprava, kao i da se upozore građani i da im se daju potrebna uputstva za postupanje.  
Sednici su pored članova Okružnog štaba prisustovali, Bojan Teofilović, zamenik gradonačelnika grada Smedereva, Toplica Pintorović, predsednik opštine Smederevska Palanka i Igor Matković, predsednik opštine Vlelika Plana.
Sednici je predsedavao Nenad Jocić, načelnik Okružnog štaba za vanredne situacije  Podunavskog upravnog okruga.
 
< Prethodno   Sledeće >
Created and powered by KONEKT d.o.o