Одржана Стручна радионица на тему примене нове Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
23.  мај 2017. године
У Београду, у организацији  Републичке диреције за имовину Републике Србије  дана 22. маја 2017. године одржана је Стручна радионица на тему обавезне примене нове Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини.
Стручна радионица намењена је руководиоцима и овлашћеним лицима државних органа и организација, овлашћеним представницима Владе, аутономне покрајине, председницима општина и градоначелницима, начелницима општинских, односно градских управа, овлашћеним представницима јавних предузећа, установа и јавних агенција и других правних лица, чији је оснивач Република Србија, одговорним за извршавање законске обавезе евидентирања средстава у јавној својини сагласно члану 64. Закон о јавној својини и Уредби о евиденцији непокретности у јавној својини.
Циљ одржавања стручне радионице је био да се да се дају одговори на законска решења у области евиденције средстава у јавној својини, укаже на постојеће проблеме у пракси и информише о актуелним ставовима и стручним мишљењима надлежних министарстава и других државних органа у овој области. Иако поменута уредба почиње да се примењује од 1. јануара 2018. године, успостављањем wеб апликације – Регистра јединствене евиденције непокретности у јавној својини, створени су предуслови за почетак вођења законом прописаних евиденција непокретности у јавној својини, применом електронских средстава за достављање, обраду и складиштење података.
Стручној радионици присуствовао је Јован Воркапић, директор Дирекције за имовину Републике Србије који је отворио радионицу, а радионицом су руководили  су  Милица Ђорђевић – в.д помоћника директора, Мирјана Ристић-Величковић, начелник Одељења за евидентирање средстава у државној својини, Радмила Зечевић – млађи саветник, као и овлашћени представници „E-smart SYSTEMS“, d.o.o – добављача апликативног софтвера.
 Стручној радионици испред  Подунавског управног округа присуствовали су Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова и Снежана Манчић, радно место за финансијско материјалне послове у Стручној служби Подунавског управног округа.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o