Održan sastanak ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa načelnicima okruga
01. avgust 2017. godine 
U Nišu, u sedištu Nišavskog upravnog okruga  dana 31. jula 2017. godine  održan je sastanak Branka Ružića, ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa načelnicima okruga.
Na sastanku je bilo reči o funkcionisanju okruga, vršenju poslova iz njihove nadležnosti i problemima sa kojim se okruzi  u svom radu susreću.
 Problem oko koga se većina načelnika složila je problem broja zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i njihova starosna struktura. Konstatovano je da sa postojećim brojem inspektora okružne područne jedinice nisu u stanju da u dovoljnoj meri odgovore zadacima iz  svoje nadležnosti . 
I pored navedenih problema načelnici su izrazili spremnost da u narednom periodu budu ozbiljni partneri i oslonac u radu na obezbeđivanju efikasnijih usluga građanima Srbije.
U tom cilju,  dogovoreno je da se formira Koordinaciono telo, koje će okupiti načelnike svih okruga i koje  će zajedničkim delovanjem prema Ministarstvu iskazivati zahteve, ali i predloge u cilju poboljšanja rada i bolje kooordinacije rada inspekcijskih organa  i povećanja njihove efikasnosti i  transparentnost u svom  radu.
Ministar Ružić je podvukao da će nastojati da ojača njihovu ulogu kako bi se obezbedila bolja komunikacija republičke i lokalnih vlasti i bolja koordinacija rada poverenih poslova na lokalnom nivou. Ministar je istakao da je ta podrška posebno potrebna u primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru, jer je neefikasna inspekcijska administracija sa dupliranim kontrolama, nejasnim zahtevima predstavljala direktan trošak za privredne subjekte. Iako je Zakon već dao efekte, potrebno je da se usklade dalje aktivnosti kako bi se obezbedila veća transparentnost u radu svih inspekcijskih službi i bolja analiza rizika.
„Vrlo dobro znam kakvu su ulogu načelnici imali u ranijim godinama i koliko mogu da pomognu u ostvarivanju zajedničkog cilja – da uprava postane pravi, profesionalni servis građana i privrede“, rekao je Ružić i dodao da je to uloga i obaveza ove države.
On je podvukao da će Ministarstvo imati fokus na uspostavljanju novog službeničkog sistema koji pokriva sve aspekte – od zapošljavanja, vrednovanja učinka, stručnog usavršavanja, ocenjivanja, sve do prestanka radnog odnosa.
„Očekujemo vašu proaktivniju ulogu, da brzo reagujete na probleme naročito u pogledu inspekcijskog nadzora, ali i eventualnog izraženog nezadovoljstva građana radom uprave na lokalu, ili sporog ili neodgovornog odnosa lokalne uprave prema građanima, javnosti ili medijima“, zaključio je ministar.
Sastanku je u odsustvu načelnika Podunavskog upravnog okruga prisustvovao LJuban Mitreski , šef Odseka opštih poslova u Stručnoj službi Podunavskog upravnog okruga.
 
< Prethodno   Sledeće >
Created and powered by KONEKT d.o.o