Redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga
15. septembar  2017. godine
Okružni štab za vanredne situacije Podunavskog upravnog okruga na  drugoj redovnoj sednici koja je održana  14. septembra  2017. godine  razmatrao je više tačaka dnevnog reda predviđenih Planom rada Štaba za 2017. godinu.
Na sednici Okružnog štaba razmatrano je stanje izvršenih preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava za 2017. godinu na vodama prvog i drugog reda  sa posebnim akcentom na spremnost objekata za odbranu od poplava, kao i stepen realizacije  sanacionih radova na otklanjanju posledica majskih poplava u 2016. godini i zaštitnim objektima.
Isto tako razmatran je i Izveštaj o stanju skloništa na teritoriji lokalnih samouprava Podunavskog upravnog okruga, kao i Informacija o kapacitetima Crvenog krsta Srbije za delovanje u nesrećama, a Štab je upoznat sa Analizom dostignutog novoa organizovanosti i opsposobljenosti subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u lokalnim samoupravama Podunavskog upravnog okruga. Isto tako Štab je razmotrio i usvojio  Izveštaj  o kretanju zaraznih bolesti životinja na teritoriji Okruga sa posebnim akcentom na aktivnosti Uprave za veterinu u ovoj oblasti.
Okružni štab je po ovim tačkama dnevnog reda doneo odgovarajuće zaključke.
Sednici Okružnog štaba predsedavao je Nenad Jocić, načelnik Okružnog štaba za vanredne situacije  Podunavskog upravnog okruga.
 
< Prethodno   Sledeće >
Created and powered by KONEKT d.o.o