Одржан састанак представника Школске управе у Пожаревцу са директорима средњих школа у Смедереву

12. фебруар 2018. године

 

У Смедереву, у седишту Подунавског управног округа дана 08. фебруара 2018. године  одржан је састанак представника Школске управе за Браничевски и Подунавски управни округ са директорима средњих школа у Смедереву око израде Градског предлога плана уписа редовних и ванредних ученика у први разред средње школе за школску 2018/2019. годину за подручјe града Смедерева.
Циљ састанка је био да се утврди Предлог плана уписа у средње школе за наредну школску годину, а полазећи од броја ученика који завршавају основно образовање,  предлога плана уписа које су школе унеле у информациони систем, потреба послодаваца за одређеним занимањима, њихове спремности да пруже подршку школама у реализацији практичног дела наставе за одређене образовне профиле-смерове, као и критеријума Министарства за планирње уписа,  те реализације уписа ученика у претходним школским годинама.

Након расправе у којој су учествовали сви директори средњих школа са подручја града Смедерева закључено је да  се пре утврђивања коначног Предлога плана уписа ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину одржи још један састанак на којем би се још једном сагледао пре свега број одељења у средњим школама са образовним профилима-смеровима, број планираних места за сваки образовни профил-смер за редовне и ванредне ученике, уз назнаку дужине трајања образовања и језика на коме се изводи настава.
Тек након поновног сагледавања ових чињеница спровео би се поступак утврђивања Предлога плана уписа који подразумева да га потпишу директори свих средњих школа и надлежни представник локалне самоуправе, пре коначног његовог слања  Министарству просвете, науке и технолошког развоја.   
Састанку је председавао мр Велиша Јоксимовић, руководилац Школске управе у Пожаревцу.
У одсуству начелника Округа, испред Подунавског управног округа састанку је присуствовао Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Подунавског управног округа
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o