7. Седница Савета Подунавског управног округа
29. август 2007. године
Савет Подунавског управног округа Смедерево на седници од  29. августа  2007. године разматрао је следеће тачке дневног реда:
1. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У АГЕНЦИЈИ ЗА ЕКОНОМСКИ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ „ПОДУНАВСКИ ОКРУГ“ ДОО СА ПРЕДЛОГОМ  МЕРА ЗА СКУПШТИНУ ОСНИВАЧА;
2. ИЗВЕШТАЈИ ПОВОДОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧАКА САВЕТА ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ПО ОПШТИНАМА;
3.ИЗВЕШТАЈ О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. 04. 2007 ДО 15. 07. 2007 ОДИНЕ;
4. РАЗМАТРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА МИНИСТАРСТВА РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА КОЈИ ЋЕ ПРИСУСТВОВАТИ  ОКРУГЛОМ СТОЛУ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ  МИНИСТАРСТВО;
5. РАЗНО 1.У  вези прве тачке дневног реда – Информација о стању у Агенцији за економски регионални развој „ПОДУНАВСКИ ОКРУГ“ доо са предлогом  мера за Скупштину оснивача, закључено је:
-Препоручује се предсенику Скупштине Агенције за економски регионални развој „ПОДУНАВСКИ ОКРУГ“ доо Смедерево да  закаже седницу Скупштине оснивача Агенције  уз разматрање Извештаја о раду  и Финансијског извештаја на којој ће се оснивачи изјаснити о даљој судбини Агенције.
-Сагледати правне могућности трансформације постојеће Агенције уз разматрање могућности гашења исте.
2. У  вези друге тачке дневног реда - Извештаји поводом реализације закључака Савета Подунавског управног округа по општинама конататовано је:
-Извештај о реализацији Закључака Савета Подунавског управног округа доставила је само општина Велика Плана и део Извештаја, општина Смедерево;
Закључено је:
-Обавезују се општине Смедерево и Смедеревска Паланка да до 31. августа 2007. године доставе комплетан извештај о реализацији закључака које је донео Савет Подунавског управног округа Смедерево, посебно у делу реализације пројеката који се финансирају из Националног инвестиционог плана.
3. У вези треће  тачке дневног реда -  Извештај о функционисању система одбране од града у периоду од 15. 04. 2007 до 15. 07. 2007 одине, донети су следећи
Закључци:
Усваја се Извештај о функционисању система одбране од града у периоду од 15. 04. 2007 до 15. 07. 2007 године,
Неопходно је да општине Округа убрзају активности око реализације Закључака Савета са седнице од 05. марта 2007. године у делу разрешења имовинско правних односа тамо где је неопходно да се противградне станице изместе на нову локацију односно створе законом прописане грађевински  услови код оних противградних станица где је констатована грађевинска неисправност објеката, као и у делу   попуне недостајући броја стелаца а све у циљу да би  противградне станице могле  несметано да функционишу;
4. У вези тачке 4. Разматрање стратегије за подстицање рађања Министарства рада и социјалне политике и одређивање представника на округлом столу које организује Министарство донет је Закључак  да се за представника Подунавског управног округа Смедерево који ће учествовати на Округлом столу који ће се одржати 12 септембра 2007. године у Палати Федерације Ул. Булевар Михајла Пупина број 2 на Новом Београду одреди:
Весна Јеремић, доктор стоматологије из Смедерева, Ул. Српског совјета број 2/21 лична карта број 257912 издата од СУП Смедерево, ЈМБГ:0512964765031, запослена у Здравствеом центру „Свети Лука“ Смедерево, члан Општинског већа општине Смедерево задужена за здравство и социјалну заштиту.
5. Под тачком разно
-Начелник Округа је предложио да се одржи посебна седница Савета око предлога општина Подунавског округа за Национални инвестициони план за 2008. годину.
-Начелник округа се заложио за одговорнији приступ председника општина Округа око њиховог присуства седницама Савета управног округа уз упозорење да ће о односу чланова Савета према раду овог тела бити обавештен министар Министрства за државну управу и локалну самоуправу.
 
< Претходно   Следеће >
Created and powered by KONEKT d.o.o