Надлежности Начелника Подунавског упрвног округа
1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
6) сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o