Поднет захтев за покретање прекршајне пријаве против одговорних у компанији U.S. Steel Serbia
28. октобар 2008. године
Републичка инспекција за заштиту животне средине поднела је захтев за покретање прекршајног поступка против одговорних у компанији U.S. Steel Serbia DOO Радинац Смедерево, због неизвршавања налога којим је предвиђено да краја августа 2008. године. проради систем уграђен на Високој пећи број 2. Систем би омогућио смањење секундарне (дифузне) емисије која се јавља приликом изливања сировог гвожђа, а до сада нису постигнути жељени параметри животне средине. Инспектори су обишли компанију U.S. Steel Serbia DOO Радинац Смедерево ради контроле мера предвиђених Акционим планом, усвојеним ради прилагођавања рада свих процесних постројења, као услов за прибављање Интегрисане еколошке дозволе (IPPC). Акционим планом су обухваћене првенствено мере којима ће се смањити негативни утицаји на ваздух, али и на земљиште и подземне воде 
Утврђено је да се набавка и уградња опреме предвиђене Акционим планом углавном одвија како је и планирано. Одобрена финансијска средства биће утрошена на пројекте смањења загађења и побољшања стања животне средине до краја 2009.
Такође, железара више не користи старе лагуне за таложење муља које су довеле до загађења подземних вода, али нису још предузете мере на њиховом санирању.
Велики напредак постигнут је на рашчишћавању отпада на Ливним пољима лоцираним поред ограде компаније. То је историјски отпад због којег су становници околних места често били изложени загађењу ваздуха. Уклоњено је око 450 хиљада тона отпада. Очишћен је појас у ширини од 15 до 20 метара, до основног нивоа земљишта. На том простору је предвиђена изградња заштитног зеленог обода око отпада и поправка ограде.
За остале пројекте, као што је смањење загађења ваздуха из погона Агломерације и Челичане рок за реализацију је 2009. година.
 
< Претходно
Created and powered by KONEKT d.o.o