Захтеви за поступање у управном поступку

Овде можете наћи низ докумената у ПДФ формату који су неопходни за подношење затвева органима Подунавског управног округа.

  1. Захтев странке 50 кб
  2. Захтев за утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду 137 кб

  3. Захтев за утврђивање испуњености санитарних услова за коришћење изграђеног односно реконструисаног објекта 55 кб

  4. Захтев за утврђивање минимално – техничких услова у погледу просторија уређаја и опреме за почетак обављања делатности 119 кб

  5. Захтев за утврђивање санитарно – хигијенских и здравствених услова пројектно техничке документације за изградњу објекта за издавање сагласности на идејни пројекат 58 кб 

  6. Захтев за утврђивање услова за обављање делатности из области пољопривреде и прехрамбене индустрије 74 кб
 
Created and powered by KONEKT d.o.o