Извештај о сагледавању рада Стручне службе Подунавског управног округа
Извештај о сагледавању рада Стручне службе Подунавског управног округа
Дана 11. новембра 2008. године Ђорђе Степановић, виши саветник у Министаству за државну управу и локалну самуправу задужен за координацију послова управних округа извршио је  редован обилазак Подунавског управног округа у циљу упознавања са радом Стручне службе Подунавског управног округа а сагласно члану 41. став 3.Закона о државној управи којим је утврђена обавеза Министарства да надзире сврсисходност рада Стручне службе Округа.
Циљ овог прегледа је био да се сагледа шта се предузело од стране начелника Округа у спровођењу Инструкција које је издало Министарство за државну управу и локалну самоуправу.
Приликом обиласка непосредно је сагледано стање у Подунавском управном округу, обављен разговор са са начелником Округа и извршен увид у важећи Правилник о унатрашњој организацији и систематизацији радних места Стручне службе као и уговоре којима је регулисан начин коришћења пословног простора у зградама у којем је смештена Стручна служба Подунавског упавног округа и окружне подручне јединице.
Након посете  посете представника Министарства за државну управу и локалну самоуправу Подунавском управном округу достављен је Извештај  о сагледавању рада Стручне службе Подунавског управног округа број 130-021-00-00038/2008-19 у којем је констатовано:
•    Подунавски управни округ је благовремено доставио Извештај о раду Стручне службе за 2007 и девет месеци 2008 године као и годишњи Извештај о раду Савета Подунавског управног округа.
•    Седнице Савета управног округа се редовно заказују и одржавају. Закључци са седнице савета се редовно достављају министру Министарства за државну управу и локалну самоуправу.
Гледано у целини рад савета Подунавског управног округа оцењује се као врло добар.
 
Created and powered by KONEKT d.o.o