О б а в е ш т е њ е

Обавештавамо вас да је Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину са одговарајућим рефералним картама постављен на сајту Подунавског управног округа www.podunavskiokrug.rs.

Исто тако на сајту Подунавског управног округа оглашен је јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Јавни увид биће одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године, у седиштu Подунавског управног округа, односно у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији.

Примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, потребно је у складу са законом доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

За сва обавештења и информације, можете се обратити Ивани Стефановић и Оливери Радоичић из Министарства, грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на следеће контакте: 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

За потребе активности на изради и доношењу Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на располагању је и e-mail: pprs@mgsi.gov.rs, на који можете доставити поднете примедбе у форми прилога.

Контакт

За све информације пишите нам електронском поштом или нас позовите телефоном.

(026) 462 36 36
kontakt@podunavskiokrug.rs