ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Смедерево Ул. Трг Републике број 5.

На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18 и 153/20), члана 11. став 1. и 2. Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник РС“бр. 98/10 и 51/11), Закључка Владе 05 број: 46-5172/2020 од 26. јуна 2020. године, и Одлуке начелнице Подунавског управног округа број: 910-039-00002/2021-01 од 12. фебруара 2021. године објављује

ЈАВНИ ОГЛАС БРОЈ 1:
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАС

Оглас можете погледати у PDF формату

ОГЛАС ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОЗИЛА

Контакт

За све информације пишите нам електронском поштом или нас позовите телефоном.

(026) 462 36 36
kontakt@podunavskiokrug.rs