ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

О нама

Подунавски управни округ

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручјe

Подунавски округ Смедерево основан је 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник Републике Србије“ број 3/92) а његова трансформација у Подинавском управном округу извршена је на основу Уредбе о управним окрузима („ Службени гласник РС „број, 15/06). Подунавски округ чине град Смедерево и општине Смедеревска Паланка и Велика Плана. Седиште Подунавског управног округа је у Смедереву Ул. Трг Републике број 5.

Подунавски округ се простире по јужном ободу Панонског басена и на северно-источним обронцима шумадијског побрђа. Оивичен је са севера Дунавом и са истоком Великом Моравом. Својим повољним географским положајем, природним богатством (плодна земља, шуме, вода) и разгранатим комуникацијама ово подручје је вековима привлачило многе народе да ову прођу или остану.

Подручје Округа заузима површину од (1,246 км²). На северу се граничи са Јужнобанатским округом, на западу са градом Београдом и Шумадијским округом, на југоистоку се додирује са Поморавским, а на западу са Браничевским округом.

Смедерево као центар Округа налази се на само 45 км од Београда. Разграната саобраћајна мрежа омогућава саобраћајну повезаност Подунавског округа друмским, железничким и воденим путевима. Преко подручја Округа пролази ауто-пут Београд-Ниш који је мостом преко Мораве повезан са источним делом Србије. Мостом преко Дунава код Смедеревског округа и југа Србије повезани су са Војводином. Железничком пругом Округ је преко Мале Крсне повезан са Београдом и југом Србије.

Дунав представља велику шансу за развој воденог саобрћаја, јер омогућава везу са средњом Европом и Црним Моремом. Територија Подунавског округа је богата водом с обзиром на то да излази на Дунав и Велику Мораву. Обзиром да је Дунав међународна река његов значај за Округ је велики. На територији Округа протичуке Јасеница, Кубуршница и Велики Луг, налази се и вештачка акумулација Кудрачко језеро I и II.

Са 230 становника по км², ова област спада међу најгушће насељене у Србији.

СМЕДЕРЕВО (109,809)52%
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (56.011)27%
ВЕЛИКА ПЛАНА (44.470)21%

Према попису обављеном 2002. године, Подунавски округ има 210.290 становника без расељених лица и лица која су дужа од године дана у иностранству. Округ спада у ред региона са највећим механичким приливом становништва који је био нарочито интензивиран последње деценије, а нарочито последњих неколико година. Процењује се да се број расељених лица на територији Округа креће око 16.000.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручјe

Подунавски округ Смедерево основан је 1992. године на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник Републике Србије“ број 3/92) а његова трансформација у Подинавском управном округу извршена је на основу Уредбе о управним окрузима („ Службени гласник РС „број, 15/06). Подунавски округ чине град Смедерево и општине Смедеревска Паланка и Велика Плана. Седиште Подунавског управног округа је у Смедереву Ул. Трг Републике број 5.

Подунавски округ се простире по јужном ободу Панонског басена и на северно-источним обронцима шумадијског побрђа. Оивичен је са севера Дунавом и са истоком Великом Моравом. Својим повољним географским положајем, природним богатством (плодна земља, шуме, вода) и разгранатим комуникацијама ово подручје је вековима привлачило многе народе да ову прођу или остану.

Подручје Округа заузима површину од (1,246 км²). На северу се граничи са Јужнобанатским округом, на западу са градом Београдом и Шумадијским округом, на југоистоку се додирује са Поморавским, а на западу са Браничевским округом.

Смедерево као центар Округа налази се на само 45 км од Београда. Разграната саобраћајна мрежа омогућава саобраћајну повезаност Подунавског округа друмским, железничким и воденим путевима. Преко подручја Округа пролази ауто-пут Београд-Ниш који је мостом преко Мораве повезан са источним делом Србије. Мостом преко Дунава код Смедеревског округа и југа Србије повезани су са Војводином. Железничком пругом Округ је преко Мале Крсне повезан са Београдом и југом Србије.

Дунав представља велику шансу за развој воденог саобрћаја, јер омогућава везу са средњом Европом и Црним Моремом. Територија Подунавског округа је богата водом с обзиром на то да излази на Дунав и Велику Мораву. Обзиром да је Дунав међународна река његов значај за Округ је велики. На територији Округа протичуке Јасеница, Кубуршница и Велики Луг, налази се и вештачка акумулација Кудрачко језеро I и II.

Са 230 становника по км², ова област спада међу најгушће насељене у Србији.

СМЕДЕРЕВО (109,809)52%
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (56.011)27%
ВЕЛИКА ПЛАНА (44.470)21%

Према попису обављеном 2002. године, Подунавски округ има 210.290 становника без расељених лица и лица која су дужа од године дана у иностранству. Округ спада у ред региона са највећим механичким приливом становништва који је био нарочито интензивиран последње деценије, а нарочито последњих неколико година. Процењује се да се број расељених лица на територији Округа креће око 16.000.