ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 11. МАРТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица

Дана 11. марта 2021. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je редован месечни састанак др Јасне Аврамовић, начелнице Подунавског управног округа, са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за фебруар 2021. године и плановима рада за март 2021. године.

У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица посебно је било речи о раду групе за санитарни надзор, где су запослени извршили 120 теренских контрола у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу ковид 19. Предмет контрола (укупно 23) био је и коришћење меда у кухињама јавних установа и привредних субјеката у оквиру којих је из употребе повучено 64 килограма меда који није задовољавао основне здравствене критеријуме.

Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 88 надзора, од којих су три била ванредна. Поднето је укупно четири захтева за покретање прекршајног поступка и поднета је једна кривична пријава. Десиле су се три повреде на раду са смртним исходом.

Током инспекцијских контрола инспектори су затекли девет лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Такође, др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.

СМЕДЕРЕВО, 11. МАРТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица

Дана 11. марта 2021. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je редован месечни састанак др Јасне Аврамовић, начелнице Подунавског управног округа, са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за фебруар 2021. године и плановима рада за март 2021. године.

У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица посебно је било речи о раду групе за санитарни надзор, где су запослени извршили 120 теренских контрола у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу ковид 19. Предмет контрола (укупно 23) био је и коришћење меда у кухињама јавних установа и привредних субјеката у оквиру којих је из употребе повучено 64 килограма меда који није задовољавао основне здравствене критеријуме.

Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 88 надзора, од којих су три била ванредна. Поднето је укупно четири захтева за покретање прекршајног поступка и поднета је једна кривична пријава. Десиле су се три повреде на раду са смртним исходом.

Током инспекцијских контрола инспектори су затекли девет лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Такође, др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.