ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 21. АПРИЛ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Мишљење Генералног секретаријата Владе о раду фризерских салона

Кабинету председника Владе и Генералном секретаријату Владе обратило се више власника фризерских салона са молбом за тумачење тачке 4. Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, број 33/21 и 38/21).

Генерални секретаријат Владе је предлагач Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и као такав, а сходном применом чланом 80. Закона о државној управи даје мишљење о примени ове Уредбе, али и препорука Кризног штаба и на основу њих донетих аката.

Мера просторног ограничења из тачке 4. Наредбе је медицинска, епидемиолошка и превенетивна мера и односи се на правна лица и предузетнике који обављају своје делатности у објектима који нису безбедни и сигурни у смислу заштите становништва од заразних болести. Наиме, тачком 4. предвиђено је да у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице. Ова мера не може се тумачити тако што ће се извршити проста математичка операција дељења броја квадрата корисне површине објекта са бројем присутних лица. Циљно тумачење правних норми уопште, а нарочито када се тим нормама намећу неке обавезе или се ограничавају права је посебно истакнуто у тумачењу и примени прописаних мера заштите становништва од заразних болести. Примена превентивних мера заштите становништва ни спада у казнену политику државе, већ политику заштите живота и здравља људи, те у том смислу примена ових мера мора бити примерена овој области живота — заштите здравља и живота. Казне које се изричу за непоштовање мера су пре свега превентивне, а мање репресивне природе, а како би се подигла свесност грађана за личну одговорност за своје и туђе здравље и живот. Циљним тумачењем одребе тачке 4. Наредбе логично произилази да се мера просторног ограничења не може примењивати у смислу горе наведене математичке операције, већ да се мора имати у виду да се ради о делатности која захтева личан, непосредни контакт између фризера и муштерије, гдеје апсолутно немогуће да наједном простору од 9 квм буде једна особа. Стриктна примена овог ограничења доводи до апсурдне ситуације да фризер и муштерија буду на таквој физичкој раздаљини да није могуће пружање фризерске услуге.

У смислу горе наведеног, мера просторног ограничења од 9 квм по једној особи се за фризерске салоне мора тумачити тако да се не онемогући рад ових салона, али да се и са друге стране води рачуна о заштити живота и здравља становништва. Према томе, просторно ограничење у фризерским салонима односи се на оне делове салона где се не пружа фризерска услуге, као што су пријемни део, чекаоница и сл.

Мере временског и просторног ограничења треба примењивати уз све остале мере заштите у смислу у смислу чл. 8. и 9. Уредбе, односно ова лица су дужна да се старају о томе да се онемогући окупљање купаца унутар, испред или око објекта. Уколико долази до окупљања већег броја људи, сматра се да правно лице и предузетник није применио све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених — за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга) за пружање услуга у затвореном простору.

Посебне мере за фризерске салоне у смислу чл. 8. и 9. Уредбе су:

 1. размак између столица у којима седе корисници када им се пружају услуге шишања или друге услуге која захтевају блиски контакг мора бити минимум два метра,
 2. између запослених мора бити размак од минимум два метра, док пружају услуге, 3. у свим осталим случајевима (када се не пружају услуге које захтевају блиски контакт) мора се поштовати просторно ограничење од 9 квм по присутној особи,
 3. где је могуће обезбедити физичке преграде између запосленог и корисника (нпр. прање или бојење косе и др).
 4. на пријемним шалтерима, наплатним шалтерима и другим местима на којима није могуће обезбедити физички размак од 2 метра, поставити физичку преграду (плексиглас, стакло, провидна фолија и сл), а запослени који ради на тим местима мора носити маску и рукавице,
 5. корисници морају све време боравка у објекту носити маску,
 6. запослени морају све време рада са корисницима носити максу и рукавице, с тим што се препоручује употреба једнократних рукавица које се после једног третмана бацају,
 7. примати странке само по систему заказивања,
 8. није дозвољено чекање корисника у објекту, уколико долази до кашњења или померања заказаног термина, замолити корисника да сачека напољу или на другом месту,
 9. мора се спроводити стална дезинфекција свих средстава и опреме која се користе приликом пружања услуга, као и свих површина која се често додирују (столови, столице, рукохвати, кваке и сл)
 10. помоћне просторије које користе и корисници (тоалети и сл.) се редовно чисте раствором на бази мин 70% алкохола,
 11. цео објекат се проветрава на сваких 30 минута.

Неопходно је да ово мишљење проследите свим инспекцијским службама ради уједначене примене на целој територији Р. Србије.

СМЕДЕРЕВО, 21. АПРИЛ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Мишљење Генералног секретаријата Владе о раду фризерских салона

Кабинету председника Владе и Генералном секретаријату Владе обратило се више власника фризерских салона са молбом за тумачење тачке 4. Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (“Службени гласник РС“, број 33/21 и 38/21).

Генерални секретаријат Владе је предлагач Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и као такав, а сходном применом чланом 80. Закона о државној управи даје мишљење о примени ове Уредбе, али и препорука Кризног штаба и на основу њих донетих аката.

Мера просторног ограничења из тачке 4. Наредбе је медицинска, епидемиолошка и превенетивна мера и односи се на правна лица и предузетнике који обављају своје делатности у објектима који нису безбедни и сигурни у смислу заштите становништва од заразних болести. Наиме, тачком 4. предвиђено је да у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице. Ова мера не може се тумачити тако што ће се извршити проста математичка операција дељења броја квадрата корисне површине објекта са бројем присутних лица. Циљно тумачење правних норми уопште, а нарочито када се тим нормама намећу неке обавезе или се ограничавају права је посебно истакнуто у тумачењу и примени прописаних мера заштите становништва од заразних болести. Примена превентивних мера заштите становништва ни спада у казнену политику државе, већ политику заштите живота и здравља људи, те у том смислу примена ових мера мора бити примерена овој области живота — заштите здравља и живота. Казне које се изричу за непоштовање мера су пре свега превентивне, а мање репресивне природе, а како би се подигла свесност грађана за личну одговорност за своје и туђе здравље и живот. Циљним тумачењем одребе тачке 4. Наредбе логично произилази да се мера просторног ограничења не може примењивати у смислу горе наведене математичке операције, већ да се мора имати у виду да се ради о делатности која захтева личан, непосредни контакт између фризера и муштерије, гдеје апсолутно немогуће да наједном простору од 9 квм буде једна особа. Стриктна примена овог ограничења доводи до апсурдне ситуације да фризер и муштерија буду на таквој физичкој раздаљини да није могуће пружање фризерске услуге.

У смислу горе наведеног, мера просторног ограничења од 9 квм по једној особи се за фризерске салоне мора тумачити тако да се не онемогући рад ових салона, али да се и са друге стране води рачуна о заштити живота и здравља становништва. Према томе, просторно ограничење у фризерским салонима односи се на оне делове салона где се не пружа фризерска услуге, као што су пријемни део, чекаоница и сл.

Мере временског и просторног ограничења треба примењивати уз све остале мере заштите у смислу у смислу чл. 8. и 9. Уредбе, односно ова лица су дужна да се старају о томе да се онемогући окупљање купаца унутар, испред или око објекта. Уколико долази до окупљања већег броја људи, сматра се да правно лице и предузетник није применио све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених — за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга) за пружање услуга у затвореном простору.

Посебне мере за фризерске салоне у смислу чл. 8. и 9. Уредбе су:

 1. размак између столица у којима седе корисници када им се пружају услуге шишања или друге услуге која захтевају блиски контакг мора бити минимум два метра,
 2. између запослених мора бити размак од минимум два метра, док пружају услуге, 3. у свим осталим случајевима (када се не пружају услуге које захтевају блиски контакт) мора се поштовати просторно ограничење од 9 квм по присутној особи,
 3. где је могуће обезбедити физичке преграде између запосленог и корисника (нпр. прање или бојење косе и др).
 4. на пријемним шалтерима, наплатним шалтерима и другим местима на којима није могуће обезбедити физички размак од 2 метра, поставити физичку преграду (плексиглас, стакло, провидна фолија и сл), а запослени који ради на тим местима мора носити маску и рукавице,
 5. корисници морају све време боравка у објекту носити маску,
 6. запослени морају све време рада са корисницима носити максу и рукавице, с тим што се препоручује употреба једнократних рукавица које се после једног третмана бацају,
 7. примати странке само по систему заказивања,
 8. није дозвољено чекање корисника у објекту, уколико долази до кашњења или померања заказаног термина, замолити корисника да сачека напољу или на другом месту,
 9. мора се спроводити стална дезинфекција свих средстава и опреме која се користе приликом пружања услуга, као и свих површина која се често додирују (столови, столице, рукохвати, кваке и сл)
 10. помоћне просторије које користе и корисници (тоалети и сл.) се редовно чисте раствором на бази мин 70% алкохола,
 11. цео објекат се проветрава на сваких 30 минута.

Неопходно је да ово мишљење проследите свим инспекцијским службама ради уједначене примене на целој територији Р. Србије.