ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 27. АПРИЛ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Посета тима Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Подунавском управном округу

Дана 27. 4. 2021. Подунавски управни округ посетила је гђа Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије, са својим сарадницима.

Тим Министарства, који је, сходно Плану рада одобреном на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне Скупштине Републике Србије, дошао у званичну посету Округу, угостила је начелница др Јасна Аврамовић. Поред министарке Чомић тим министарства чинили су Александар Радосављевић, помоћник министра, државни секретари Нинослав Јовановић, Олена Папуга и Мина Роловић Јочић, Нада Лазић, посебна саветница за одрживи развој, Владимир Јовановић, посебни саветник, и Александар Рашковић, шеф кабинета министра.

Састанку су присуствовали представници центара за социјални рад са територије локалних самоуправа Подунавског округа, представници Одељења за друштвене делатности Општинске управе Велика Плана и представница смедеревске филијале Националне службе за запошљавање.

У уводном делу министарка Чомић упознала је присутне са темама и циљевима састанка. Примарни циљ међусобне размене информација био је да се локалним самоуправама појасни примена закона из надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у пракси, првенствено Закона о родној равноправности, којим се унапређује институционални оквир и стварају услови за спровођење једнаких могућности за мушкарце и жене у различитим областима друштва, и Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, којим се доприноси спречавању дискриминације по основу било ког личног својства. Ова два закона је пре неколико дана усвојила Влада Републике Србије и проследила их Народној скупштини Републике Србије на даље усвајање док је јавна расправа поводом Нацрта Закона о истополним заједницама завршена и усвајање закона је још увек у процедури.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) Агенде 2030. такође су били у фокусу сусрета – универзална стратегија, чија је мисија како свет учинити бољим местом за живот, усвојена је од стране Уједињених нација на самиту 2015. године и обухвата 17 циљева који су у трима димензијама одрживог развоја (економски раст, социјална инклузија и заштита животне средине). Република Србија једна је од земаља која треба да усклади своје политике са циљевима одрживог развоја, те је стога потребно мобилисати све ресурсе, првенствено на локалном нивоу, како би се што више приближили њиховом остваривању.

У складу с тим, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог проследило је претходно локалним самоуправама упитнике како би се ближе упознало са реалним стањем на терену, капацитетима и недостацима након чега би се успоставила тешња сарадња између Министарства и локалних заједница и поспешила имплементација циљева одрживог развоја.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упознала је представнике Министарства са  активностима локалних самоуправа на реализацији циљева одрживог развоја  и посебно се осврнула на неке предузете кораке  у решавању  питања положаја националних мањина на територији Подунавског округа где се посебно истиче ромска популација у правцу њихове социјалне инклузије на локалном нивоу.

Министарка Чомић и чланови Тима Министарства истакли су значај сарадње државних органа са локалним самоуправама и цивилним друштвом, као и значај међуопштинске сарадње и дијалога.

Најављен је још један сусрет до краја текуће године како би се видели учинци овог састанка, конструктивних предлога и закључака који се односе на поспешивање сарадње и подизање заједништва на виши ниво, а све са циљем да се постигне већа ефикасност у раду и функционисању локалних заједница.

СМЕДЕРЕВО, 27. АПРИЛ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Посета тима Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Подунавском управном округу

Дана 27. 4. 2021. Подунавски управни округ посетила је гђа Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије, са својим сарадницима.

Тим Министарства, који је, сходно Плану рада одобреном на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне Скупштине Републике Србије, дошао у званичну посету Округу, угостила је начелница др Јасна Аврамовић. Поред министарке Чомић тим министарства чинили су Александар Радосављевић, помоћник министра, државни секретари Нинослав Јовановић, Олена Папуга и Мина Роловић Јочић, Нада Лазић, посебна саветница за одрживи развој, Владимир Јовановић, посебни саветник, и Александар Рашковић, шеф кабинета министра.

Састанку су присуствовали представници центара за социјални рад са територије локалних самоуправа Подунавског округа, представници Одељења за друштвене делатности Општинске управе Велика Плана и представница смедеревске филијале Националне службе за запошљавање.

У уводном делу министарка Чомић упознала је присутне са темама и циљевима састанка. Примарни циљ међусобне размене информација био је да се локалним самоуправама појасни примена закона из надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у пракси, првенствено Закона о родној равноправности, којим се унапређује институционални оквир и стварају услови за спровођење једнаких могућности за мушкарце и жене у различитим областима друштва, и Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, којим се доприноси спречавању дискриминације по основу било ког личног својства. Ова два закона је пре неколико дана усвојила Влада Републике Србије и проследила их Народној скупштини Републике Србије на даље усвајање док је јавна расправа поводом Нацрта Закона о истополним заједницама завршена и усвајање закона је још увек у процедури.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) Агенде 2030. такође су били у фокусу сусрета – универзална стратегија, чија је мисија како свет учинити бољим местом за живот, усвојена је од стране Уједињених нација на самиту 2015. године и обухвата 17 циљева који су у трима димензијама одрживог развоја (економски раст, социјална инклузија и заштита животне средине). Република Србија једна је од земаља која треба да усклади своје политике са циљевима одрживог развоја, те је стога потребно мобилисати све ресурсе, првенствено на локалном нивоу, како би се што више приближили њиховом остваривању.

У складу с тим, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог проследило је претходно локалним самоуправама упитнике како би се ближе упознало са реалним стањем на терену, капацитетима и недостацима након чега би се успоставила тешња сарадња између Министарства и локалних заједница и поспешила имплементација циљева одрживог развоја.

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, упознала је представнике Министарства са  активностима локалних самоуправа на реализацији циљева одрживог развоја  и посебно се осврнула на неке предузете кораке  у решавању  питања положаја националних мањина на територији Подунавског округа где се посебно истиче ромска популација у правцу њихове социјалне инклузије на локалном нивоу.

Министарка Чомић и чланови Тима Министарства истакли су значај сарадње државних органа са локалним самоуправама и цивилним друштвом, као и значај међуопштинске сарадње и дијалога.

Најављен је још један сусрет до краја текуће године како би се видели учинци овог састанка, конструктивних предлога и закључака који се односе на поспешивање сарадње и подизање заједништва на виши ниво, а све са циљем да се постигне већа ефикасност у раду и функционисању локалних заједница.