ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 10. МАЈ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Конкурс Министарства културе и информисања – избор Престонице културе 2023.

Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је конкурс ,,Престоница културе Србије 2023, који пружа подршку јединицама локалних самоуправа да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури), као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, културну продукцију и културну понуду.

Изабрана јединица локалне самоуправе понеће титулу „Престоница културе Србије 2023“ која ће јој омогућити да буде препозната као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постане видљивија на културној мапи Србије и Европе.

Предмет Конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњем програму културних активности које се реализују на територији одабране локалне самоуправе, са циљем креирања јединственог културног идентитета, подизања квалитета културног живота јединице локалне самоуправе, покретања културног, уметничког и туристичког развоја кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе, али и покретање нових и савремених институција.

Детаљи о предмету и циљевима конкурса, начину пријаве и року за пријаву доступни су на сајту Министарства културе и информисања:

https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6094e63520827?fbclid=IwAR2ms1aF9MOE9TmrXsjB_YibqcguU5eWXUwzSXezFlQrG19YgpjYq0ndBSs

СМЕДЕРЕВО, 10. МАЈ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Конкурс Министарства културе и информисања – избор Престонице културе 2023.

Министарство културе и информисања Републике Србије расписало је конкурс ,,Престоница културе Србије 2023, који пружа подршку јединицама локалних самоуправа да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури), као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, културну продукцију и културну понуду.

Изабрана јединица локалне самоуправе понеће титулу „Престоница културе Србије 2023“ која ће јој омогућити да буде препозната као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постане видљивија на културној мапи Србије и Европе.

Предмет Конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњем програму културних активности које се реализују на територији одабране локалне самоуправе, са циљем креирања јединственог културног идентитета, подизања квалитета културног живота јединице локалне самоуправе, покретања културног, уметничког и туристичког развоја кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе, али и покретање нових и савремених институција.

Детаљи о предмету и циљевима конкурса, начину пријаве и року за пријаву доступни су на сајту Министарства културе и информисања:

https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6094e63520827?fbclid=IwAR2ms1aF9MOE9TmrXsjB_YibqcguU5eWXUwzSXezFlQrG19YgpjYq0ndBSs