ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 19. МАЈ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржанa прва редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 19. маја 2021. године одржана је прва редовна седница седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у 2021. години.

Седници је председавала  др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације. У раду седнице Окружног штаба поред чланова Штаба учествовали су Зорица Митић, епидемиолог Завода за јавно здравље Пожаревац, др Небојша Ђорђевић, директор Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву, др Слађана Јанковић,  директор Дома здравља у Великој Плани и Никола Маравић, представник Јавног предузећа „Србијаводе“.  

С обзиром на бројност чланова Окружног штаба, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и сагласно Пословнику о раду Окружног штаба, део чланова Штаба био је присутан у сали за састанке Подунавског управног округа док је део чланова Окружног штаба учествовао у раду седнице путем видео линка.   

На седници Окружног штаба разматрано је више тема предвиђених Планом рада Штаба за 2021. годину. Теме које су обухваћене Дневним редом седнице:

 1. Тренутна епидемиолошка ситуација изазвана заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2020. годину Окружног штаба за ванредне ситуације и достављање РШВС на усвајање.
 3. Разматрање и усвајање Извештаја за 2020. годину и Извештаја о стању извршених припрема за 2021. годину одбране од града на територији Подунавског управног округа.
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава за 2020. годину на територији Подунавског управног округа, и разматрање Извештаја о стању и оцени спремности субјеката и објеката за одбрану од поплава на водама I и II реда за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање Извештаја о кретању заразних болести животиња на територији Подунавског управног округа и активности Управе за ветерину у године.
 6. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања у Подунавском управном округу, са посебним освртом на јединице локалне самоуправе.
 7. Разматрање и упознавање са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама; достигнућа и изазови.
 8. Разматрање и анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије и предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.
 9. Разно

Окружни штаб разматрао је и усвојио Информацију о тренутној епидемиолошкој ситуацији изазваној заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Кроз разматрање Информације о епидемиолошкој ситуацији на нивоу Округа, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа је подробно упознат са подацима о броју оболелих на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, као и о броју вакцинисаних лица.

Табеларни и дијаграмски приказ броја оболелих у Подунавском округу (период март 2020 – 17. мај 2021)

У периоду од марта 2020. године до 17. маја 2021. године на територији локаланих самоуправа Подунавског управног округа од заразне болести ковид 19 оболело је укупно 16 586 лица, и то у Смедереву 9 226, у Смедеревској Паланци 4 110, а у Великој Плани 3 250 лица.

Када је у питању имунизација лица на територији локалних самоуправа Округа, две дозе вакцине примило је 36 373 лица, што процентуално износи 24,5% од укупног броја пунолетних грађана, а једну дозу вакцине примило је око 14 500 лица.

Окружни штаб  је констатовао да се, са укупним бројем оболелих од заразне болести ковид 19 (уз број вакцинисаних), локалне самоуправе Подунавског управног округа приближавају бројци колективног имунитета становништва.

У даљем раду седнице Окружног штаба  разматран је и усвојен Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације за 2020. годину, Извештај о стању извршених припрема одбране од града на територији Подунавског управног округа за 2021. годину и  Извештај o стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава на територији Подунавског управног округа са Извештајем о стању и оцени спремности субјеката и објеката за одбрану од поплава на водама I и II реда за 2021. годину. Такође, усвојени су  Извештај о кретању заразних болести животиња на територији Подунавског управног округа и активности Управе за ветерину у 2021. години и Анализа достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања у Подунавском управном округу, са посебним освртом  на јединице локалне самоуправе.

Окружни штаб упознат је са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама, а разматрана је и Анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије, са предлозима за спровођење заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.

СМЕДЕРЕВО, 19. МАЈ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржанa прва редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа

Дана 19. маја 2021. године одржана је прва редовна седница седница Окружног штаба за ванредне ситуације Подунавског управног округа у 2021. години.

Седници је председавала  др Јасна Аврамовић, командант Окружног штаба за ванредне ситуације. У раду седнице Окружног штаба поред чланова Штаба учествовали су Зорица Митић, епидемиолог Завода за јавно здравље Пожаревац, др Небојша Ђорђевић, директор Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву, др Слађана Јанковић,  директор Дома здравља у Великој Плани и Никола Маравић, представник Јавног предузећа „Србијаводе“.  

С обзиром на бројност чланова Окружног штаба, а у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и сагласно Пословнику о раду Окружног штаба, део чланова Штаба био је присутан у сали за састанке Подунавског управног округа док је део чланова Окружног штаба учествовао у раду седнице путем видео линка.   

На седници Окружног штаба разматрано је више тема предвиђених Планом рада Штаба за 2021. годину. Теме које су обухваћене Дневним редом седнице:

 1. Тренутна епидемиолошка ситуација изазвана заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2020. годину Окружног штаба за ванредне ситуације и достављање РШВС на усвајање.
 3. Разматрање и усвајање Извештаја за 2020. годину и Извештаја о стању извршених припрема за 2021. годину одбране од града на територији Подунавског управног округа.
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава за 2020. годину на територији Подунавског управног округа, и разматрање Извештаја о стању и оцени спремности субјеката и објеката за одбрану од поплава на водама I и II реда за 2021. годину.
 5. Разматрање и усвајање Извештаја о кретању заразних болести животиња на територији Подунавског управног округа и активности Управе за ветерину у године.
 6. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања у Подунавском управном округу, са посебним освртом на јединице локалне самоуправе.
 7. Разматрање и упознавање са капацитетима Црвеног крста Србије за деловање у несрећама; достигнућа и изазови.
 8. Разматрање и анализа сарадње са снагама система заштите и спасавања из састава Министарства одбране и Војске Србије и предлог спровођења заједничких активности на оспособљавању, опремању и извршавању задатака заштите и спасавања.
 9. Разно

Окружни штаб разматрао је и усвојио Информацију о тренутној епидемиолошкој ситуацији изазваној заразном болешћу ковид 19 на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Кроз разматрање Информације о епидемиолошкој ситуацији на нивоу Округа, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа је подробно упознат са подацима о броју оболелих на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа, као и о броју вакцинисаних лица.

Табеларни и дијаграмски приказ броја оболелих у Подунавском округу (период март 2020 – 17. мај 2021)

У периоду од марта 2020. године до 17. маја 2021. године на територији локаланих самоуправа Подунавског управног округа од заразне болести ковид 19 оболело је укупно 16 586 лица, и то у Смедереву 9 226, у Смедеревској Паланци 4 110, а у Великој Плани 3 250 лица.

Када је у питању имунизација лица на територији локалних самоуправа Округа, две дозе вакцине примило је 36 373 лица, што процентуално износи 24,5% од укупног броја пунолетних грађана, а једну дозу вакцине примило је око 14 500 лица.

Окружни штаб  је констатовао да се, са укупним бројем оболелих од заразне болести ковид 19 (уз број вакцинисаних), локалне самоуправе Подунавског управног округа приближавају бројци колективног имунитета становништва.