ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 07. ЈУН 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан проширени састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  07. јуна 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени месечни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за мај 2021. године и плановима рада за јун 2021. године.

 У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, запослени  у Одсеку за рад и радне односе извршили су 78. надзора, од којих су једанаест били ванредни.  Овај Одсек  је у тринаест случајева поступао по представкама грађана. Десиле су се три тешке повреде на раду и поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 27. лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Запослени у Групи за санитарни надзор, су поред управних надзора у примени противепидемијских мера започели и вршили редовне управне надзоре у јавним комуналним предузећима које се баве снабдевањем водом и предшколским установама на теритоији локалних самоуправа Подунавског управног округа који ће се наставити током јуна месеца 2021. године.

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.

Када је у питању примена противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. током протекле недеље извршено је укупно 401. контрола у оквиру којих су изречена три прекршајна налога. Настављен је тренд опадања броја заражених који је последњих дана изражен једноцифреним бројкама.

Што се тиче имунизације пунолетних грађана вакцинама против заразне болести Covid 19. на теритоији локалних самоуправа Подунавског управног округа, констатовано је да се вакцинација врши задовољавајућм током те да су домови здравља снабдевени довољним количинама вакцина.

СМЕДЕРЕВО, 07. ЈУН 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан проширени састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  07. јуна 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени месечни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за мај 2021. године и плановима рада за јун 2021. године.

 У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, запослени  у Одсеку за рад и радне односе извршили су 78. надзора, од којих су једанаест били ванредни.  Овај Одсек  је у тринаест случајева поступао по представкама грађана. Десиле су се три тешке повреде на раду и поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 27. лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Запослени у Групи за санитарни надзор, су поред управних надзора у примени противепидемијских мера започели и вршили редовне управне надзоре у јавним комуналним предузећима које се баве снабдевањем водом и предшколским установама на теритоији локалних самоуправа Подунавског управног округа који ће се наставити током јуна месеца 2021. године.

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.

Када је у питању примена противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. током протекле недеље извршено је укупно 401. контрола у оквиру којих су изречена три прекршајна налога. Настављен је тренд опадања броја заражених који је последњих дана изражен једноцифреним бројкама.

Што се тиче имунизације пунолетних грађана вакцинама против заразне болести Covid 19. на теритоији локалних самоуправа Подунавског управног округа, констатовано је да се вакцинација врши задовољавајућм током те да су домови здравља снабдевени довољним количинама вакцина.