ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 17. ЈУН 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Писмо руководиоца Радне групе за сузбијање ширења вируса Covid 19. око спровођења противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19.

>> Прочитајте писмо у PDF формату

У складу са одлуком Кризног штаба, Влада Републике Србије донела је дана 16.06.2021. године Измене и допуне Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид19, Одлуку о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести на тертиорији Града Београда, Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору и нову Наредбу министра здравља о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид19 као и њену измену од 17.06.2021. године ( које Вам достављамо у прилогу ). Утврђене су измене епидемиолошких мера посебно у погледу радног времена и кретиријума просторног ограничења и то:

– Угоститељски објекти

– Послуживање корисника могу да врше у затвореном простору од 06.00 часова до 01.00 часа наредног дана и у простору организованих башти на отвореном без ограничења радног времена

-На отвореном делу угоститељског обејкта односно емитовањe музикe или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може се вршити у време од 01.00 часа до 06.00 часова.

-корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

-запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

– у затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити прописано међусобно растојање између присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености,

– у отвореном делу угоститељског објекта између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима, а уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 4 m2 може боравити само једно лице,

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

– Тржини центри

– да на улазу обавезно буде истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисном површином подразумева се продајни

део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

– уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су улазна, а који излазна врата;

– да у објекту обавезно буду одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;

– да се на улазу у објекат обавезно поставе и користе дезобаријере;

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;

– да запослени обавезно носе заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;

– да се обавезно одреди лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар ( који мора носити видљиву ознаку да је корона редар и који је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи)

Могу радити без ограничења радног времена:

– апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

– бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;

– трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

– ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл

– све радње-објекти у области трговине на мало- трговинске и друге радње, продавнице

У складу са горе наведеним, донети су закључци, те је потребно следеће:

– Да начелници управних округа у сарадњи са руководиоцима санитарне инспекције и руководиоцима комуналне инспекције односно милиције, ускладе планове рада, тако да људски ресурси буду сходно капацитетима рационално распоређени.

– Координисани инспекцијски надзор треба усмерити ка објектима и делатностима које су и у овој актуелној ситуацији препознате као епидемиолошки ризици, и то:

1. Угоститељски објекти

2. Окупљања на спортским, културним догађајима, прославама, свадбама, приватним, професионалним, стручним, пословним и едукативним скуповима и сл.

3. Тржни центри и трговински ланци

Молим вас да, као и до сада, организујете и спроведете инспекцијске надзоре у координацији са инспекцијским службама јединица локалних самоуправа (комунална инспекција и комунална милиција) и организујете контролу поштовање мера заштите од ширења вируса Covid19 по препознатим епидемиолошким ризицима.

Као што смо у претходном периоду могли да констатујемо, да ова ситуација траје већ доста дуго, молим вас за максимално ангажовање у смислу организације и координације рада и надзора по питању противпандемијских мера, с обзиром на то да је осетно видљиво попуштање дисциплине од стране привредних субјеката, правних лица и предузетника у погледу поштовања истих, нарочито од када је почело ублажавање мера од стране Кризног штаба.

Сви инспекцијски органи приликом спровођења инспекцијског надзора по Плановима својих сектора и Министарстава, у обавези су да код контролисаног субјекта изврше проверу поштовања примене противепидемијских мера сходно одредбама Уредбе и Наредби за спречавање и сузбијања заразне болести Ковид19.

НАПОМЕНА: ДИНАМИКА ИЗВЕШТАВАЊА ОСТАЈЕ КАО И ДО САДА.

Др Горан Стаменковић, Руководилац Радне групе

СМЕДЕРЕВО, 17. ЈУН 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Писмо руководиоца Радне групе за сузбијање ширења вируса Covid 19. око спровођења противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19.

>> Прочитајте писмо у PDF формату

У складу са одлуком Кризног штаба, Влада Републике Србије донела је дана 16.06.2021. године Измене и допуне Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид19, Одлуку о престанку важења Одлуке о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести на тертиорији Града Београда, Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору и нову Наредбу министра здравља о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид19 као и њену измену од 17.06.2021. године ( које Вам достављамо у прилогу ). Утврђене су измене епидемиолошких мера посебно у погледу радног времена и кретиријума просторног ограничења и то:

– Угоститељски објекти

– Послуживање корисника могу да врше у затвореном простору од 06.00 часова до 01.00 часа наредног дана и у простору организованих башти на отвореном без ограничења радног времена

-На отвореном делу угоститељског обејкта односно емитовањe музикe или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може се вршити у време од 01.00 часа до 06.00 часова.

-корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

-запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

– у затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити прописано међусобно растојање између присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености,

– у отвореном делу угоститељског објекта између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима, а уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 4 m2 може боравити само једно лице,

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

– Тржини центри

– да на улазу обавезно буде истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисном површином подразумева се продајни

део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

– уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су улазна, а који излазна врата;

– да у објекту обавезно буду одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;

– да се на улазу у објекат обавезно поставе и користе дезобаријере;

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;

– да запослени обавезно носе заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;

– да се обавезно одреди лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар ( који мора носити видљиву ознаку да је корона редар и који је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи)

Могу радити без ограничења радног времена:

– апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

– бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;

– трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

– ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл

– све радње-објекти у области трговине на мало- трговинске и друге радње, продавнице

У складу са горе наведеним, донети су закључци, те је потребно следеће:

– Да начелници управних округа у сарадњи са руководиоцима санитарне инспекције и руководиоцима комуналне инспекције односно милиције, ускладе планове рада, тако да људски ресурси буду сходно капацитетима рационално распоређени.

– Координисани инспекцијски надзор треба усмерити ка објектима и делатностима које су и у овој актуелној ситуацији препознате као епидемиолошки ризици, и то:

1. Угоститељски објекти

2. Окупљања на спортским, културним догађајима, прославама, свадбама, приватним, професионалним, стручним, пословним и едукативним скуповима и сл.

3. Тржни центри и трговински ланци

Молим вас да, као и до сада, организујете и спроведете инспекцијске надзоре у координацији са инспекцијским службама јединица локалних самоуправа (комунална инспекција и комунална милиција) и организујете контролу поштовање мера заштите од ширења вируса Covid19 по препознатим епидемиолошким ризицима.

Као што смо у претходном периоду могли да констатујемо, да ова ситуација траје већ доста дуго, молим вас за максимално ангажовање у смислу организације и координације рада и надзора по питању противпандемијских мера, с обзиром на то да је осетно видљиво попуштање дисциплине од стране привредних субјеката, правних лица и предузетника у погледу поштовања истих, нарочито од када је почело ублажавање мера од стране Кризног штаба.

Сви инспекцијски органи приликом спровођења инспекцијског надзора по Плановима својих сектора и Министарстава, у обавези су да код контролисаног субјекта изврше проверу поштовања примене противепидемијских мера сходно одредбама Уредбе и Наредби за спречавање и сузбијања заразне болести Ковид19.

НАПОМЕНА: ДИНАМИКА ИЗВЕШТАВАЊА ОСТАЈЕ КАО И ДО САДА.

Др Горан Стаменковић, Руководилац Радне групе