ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 05. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Дана 05. августа 2021. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je редован месечни састанак др Јасне Аврамовић, начелнице Подунавског управног округа су начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за јул 2021. године и плановима рада за август 2021. године.

У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, посебно је било речи о раду групе за санитарни надзор, где су запослени извршили 37 од тога 24 теренских контрола у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу Covid 19. Донето је 35 решења о карантину.

Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 98. надзора, од којих су 89 била ванредна. Поднето је укупно три захтева за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 26 лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, пољопривредне, управне и ветеринарске инспекције.

СМЕДЕРЕВО, 05. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Дана 05. августа 2021. године у Смедереву, у седишту Подунавског управног округа одржан je редован месечни састанак др Јасне Аврамовић, начелнице Подунавског управног округа су начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за јул 2021. године и плановима рада за август 2021. године.

У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, посебно је било речи о раду групе за санитарни надзор, где су запослени извршили 37 од тога 24 теренских контрола у условима тренутне епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу Covid 19. Донето је 35 решења о карантину.

Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 98. надзора, од којих су 89 била ванредна. Поднето је укупно три захтева за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 26 лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, пољопривредне, управне и ветеринарске инспекције.