ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 28. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Почетак школске 2021/2022. године

Школска 2021/2022. година почеће 1. септембра 2021. године према предвиђеном Календару образовно-васпитног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Подунавски округ се тренутно налази у ,,зеленој зони“, што значи да ће се настава 1. септембра започети по првом моделу – образовно-васпитни рад се организује непосредно у простору школе, за све ученике у одељењу истовремено. Часови наставе трају 45 минута. Ради обезбеђивања здравља ученика и запослених потребно је се школе у потпуности придржавају актуелних препорука и мера, као и да спроводе мере стратегије за ублажавање ризика.

Кризни штаб за сузбијање заразне болести ковид 19 усвојио је план МПНТР, по коме постоје три модела организације образовно-васпитног рада који се могу примењивати током школске године, у зависности од епидемиолошке ситуације и укрштања података о  броју вакцинисаних, броју заражених, проценту позитивних тестова и тога како се примењују мере превенције у самим школама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је основним и средњим школама детаљно разрађена стручна упутства која су усаглашена са одредбама закона који се односе на наставу током ванредних околности и применом Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 коју је донела Влада Републике Србије. Стручна упутства представљају полазну основу за уређивање начина планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада у отежаним условима.

Такође, школама су прослеђене Препоруке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

Модел ,,семафора“ са предвиђена три основна модела образовно-васпитног рада прати прописане индикаторе и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији:

– општина се налази у ,,зеленој зони“ уколико је на основу датих индикатора процењен најнижи, односно мањи степен ризика од преношења вируса;

– општина се налази у ,,жутој зони“ уколико на основу датих индикатора процењен умерен степен ризика од преношења вируса;

– општина се налази у ,,црвеној зони“ уколико је на основу датих индикатора процењен већи, односно највећи степен ризика од преношења вируса.

Три основна модела организације образовно-васпитног рада:

1.образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел

2.образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у организацији школе – II модел

3.настава на даљину (онлајн) у организацији школе – III модел

Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално надлежног института/завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности школе да примени прописане превентивне мере, према процени руководства школа у сарадњи са надлежном школском управом.

Предлог одлуке о моделу организације образовно-васпитног рада за сваки циклус образовања у основној школи, односно за средњу школу у целини даје територијално надлежни штаб за ванредне ситуације локалне самоуправе у сарадњи са руководствима школа и надлежном школском управом.

Податке о карактеристикама епидемије и процену ризика за сваку општину даје територијално надлежни институт/завод за јавно здравље и то категоришући епидемиолошку ситуацију на подручју општине у једну од зона: зелену, жуту или црвену зону, применом датих критеријума. Податке о обухвату вакцинацијом дисагрегиране до нивоа општине институтима/заводима за јавно здравље доставља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Информацију о категорији епидемиолошке ситуације територијално надлежни институт/завод за јавно здравље доставља сваког уторка надлежним општинским, односно градским штабовима за ванредне ситуације, као и Институту. Институт на основу добијених података сачињава мапу са означеним категоријама за сваку општину, односно град и поставља је на своју званичну интернет страну – https://www.batut.org.rs.

СМЕДЕРЕВО, 28. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Почетак школске 2021/2022. године

Школска 2021/2022. година почеће 1. септембра 2021. године према предвиђеном Календару образовно-васпитног рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Подунавски округ се тренутно налази у ,,зеленој зони“, што значи да ће се настава 1. септембра започети по првом моделу – образовно-васпитни рад се организује непосредно у простору школе, за све ученике у одељењу истовремено. Часови наставе трају 45 минута. Ради обезбеђивања здравља ученика и запослених потребно је се школе у потпуности придржавају актуелних препорука и мера, као и да спроводе мере стратегије за ублажавање ризика.

Кризни штаб за сузбијање заразне болести ковид 19 усвојио је план МПНТР, по коме постоје три модела организације образовно-васпитног рада који се могу примењивати током школске године, у зависности од епидемиолошке ситуације и укрштања података о  броју вакцинисаних, броју заражених, проценту позитивних тестова и тога како се примењују мере превенције у самим школама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја проследило је основним и средњим школама детаљно разрађена стручна упутства која су усаглашена са одредбама закона који се односе на наставу током ванредних околности и применом Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19 коју је донела Влада Републике Србије. Стручна упутства представљају полазну основу за уређивање начина планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада у отежаним условима.

Такође, школама су прослеђене Препоруке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

Модел ,,семафора“ са предвиђена три основна модела образовно-васпитног рада прати прописане индикаторе и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији:

– општина се налази у ,,зеленој зони“ уколико је на основу датих индикатора процењен најнижи, односно мањи степен ризика од преношења вируса;

– општина се налази у ,,жутој зони“ уколико на основу датих индикатора процењен умерен степен ризика од преношења вируса;

– општина се налази у ,,црвеној зони“ уколико је на основу датих индикатора процењен већи, односно највећи степен ризика од преношења вируса.

Три основна модела организације образовно-васпитног рада:

1.образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел

2.образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у организацији школе – II модел

3.настава на даљину (онлајн) у организацији школе – III модел

Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално надлежног института/завода за јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности школе да примени прописане превентивне мере, према процени руководства школа у сарадњи са надлежном школском управом.

Предлог одлуке о моделу организације образовно-васпитног рада за сваки циклус образовања у основној школи, односно за средњу школу у целини даје територијално надлежни штаб за ванредне ситуације локалне самоуправе у сарадњи са руководствима школа и надлежном школском управом.

Податке о карактеристикама епидемије и процену ризика за сваку општину даје територијално надлежни институт/завод за јавно здравље и то категоришући епидемиолошку ситуацију на подручју општине у једну од зона: зелену, жуту или црвену зону, применом датих критеријума. Податке о обухвату вакцинацијом дисагрегиране до нивоа општине институтима/заводима за јавно здравље доставља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

Информацију о категорији епидемиолошке ситуације територијално надлежни институт/завод за јавно здравље доставља сваког уторка надлежним општинским, односно градским штабовима за ванредне ситуације, као и Институту. Институт на основу добијених података сачињава мапу са означеним категоријама за сваку општину, односно град и поставља је на своју званичну интернет страну – https://www.batut.org.rs.