ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 30. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак поводом инспекцијских надзора образовно-васпитних установа на почетку нове школске године и предстојећих манифестација

Дана 27. августа 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са инспекторима просветне и санитарне инспекције поводом почетка школске 2021/2022. године.

На састанку су анализирани предвиђени модели образовно-васпитног рада у новој школској години, чија ће примена зависити од епидемиолошке ситуације узроковане вирусом ковид 19, као и Препоруке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

Друга тема састанка били су договори о даљим начинима праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања  планираних манифестација.

Школе Подунавског округа су тренутно у ,,зеленој зони“ (низак ризик од заражавања), те ће на територији нашег округа почетак школске 2021/2022. године бити организован према предвиђеном првом моделу организације образовно-васпитног рада – непосредно у школи, са часовима од 45 минута.

Весна Дасукидис, просветни инспектор, и Данијел Николић, просветни саветник ШУ Пожаревац, обавестили су детаљно начелницу о дописима г. Бранка Ружића, министра просвете, науке и технолошког развоја и стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, којима је МПНТР ближе уредило начин планирања, организовања и остваривања рада, усклађено са епидемилошком ситуацијом и прописаним мерама заштите.

Са представницима инспекција на састанку су анализиране мере стратегије ублажавања ризика, које подразумевају доследне и исправне употребе маски, одржавање физичке дистанце, хигијену руку и респираторну хигијену, чишћење и дезинфекцију и успостављену сарадњу са надлежном здравственом службом. Анализирани су и индикатори, основни и секундарни показатељи и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-Cov-2 вируса у популацији.

Др Јасна Аврамовић, начелница Округа, сугерисала је надлежним инспекцијама да се у наредном периоду појача додатни вид подршке школама и наложила појачане редовне и ванредне инспекцијске надзоре над школама на територији Подунавског округа. Примарни циљ је да се обезбеди поштовање датих препорука и прописаних мера спречавања уношења и преношења вируса ковид 19 у школама, уз чију ће доследну примену ризик од заражавања вирусом бити одржаван на ниском нивоу.

Према закључцима на одржаном састанку, потребно је да се фактори ризика сведу на минимум и да се повољнија епидемиолошка ситуација што дуже одржи будући да је од кључне важности да се настава ученика основних и средњих школа одвија континуирано у школским клупама ради бољих постигнућа и квалитета образовања.

Даље предлоге одлука о моделима наставе доносе се за територију општине, односно града у целини и даје их територијално надлежни штаб за ванредне ситуације локалне самоуправе, према проценама руководства школа и у сарадњи са надлежном школском управом и надлежним заводом за јавно здравље, а на основу сагледавања карактеристика епидемије и обухвата вакцинацијом. У целокупном низу активности од кључне је важности сарадња свих чинилаца – школа, ШУ Пожаревац управе, Завода за јавно здравље Пожаревац и општинских/градских штабова за ванредне ситуације.

Важан сегмент у борби против заразне болести ковид 19 је предузимање противепидемијских мера током одржавања манифестација на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа са мање од 500 посетилаца за које је потребна сагласност јединице локалне самоуправе, као и манифестација са више од 500 посетилаца за које је потребно прибавити сагласност Кризног штаба.

Сходно упутству Радне групе, устројен је начин праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања  наведених манифестација, уз обавезу да након одржане маанифестације комунална инспекција и милиција локалних самоуправа достави податке из надзора начелнику Округа о броју ангажованих комуналних инспектора, односно комуналних милиционара, броју извршених надзора, предузетим управним мерама и изреченим казненим мерама.

На састанку је закључено да се поводом ових питања почетком следеће недеље одржи састанак начелнице Округа са руководицима окружних подручних јединица – републичких инспекцијских служби, представницима локалних самоуправа Подунавског управног округа,  као и са представницима Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Смедереву, како би се вршење координисаних управних надзора подигло на највиши ниво. 

Такође, на састанку је било речи о начину извештавања и достављања података Координационој комисији и Радној групи за борбу против заразне болести ковид 19 од стране Округа, у погледу предузетих мера током управних надзора у борби против наведене зааразне болести, са предлозима како унапредити наведено извештавање уз максимално ангажовање свих учесника који врше управни надзор.

СМЕДЕРЕВО, 30. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак поводом инспекцијских надзора образовно-васпитних установа на почетку нове школске године и предстојећих манифестација

Дана 27. августа 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са инспекторима просветне и санитарне инспекције поводом почетка школске 2021/2022. године.

На састанку су анализирани предвиђени модели образовно-васпитног рада у новој школској години, чија ће примена зависити од епидемиолошке ситуације узроковане вирусом ковид 19, као и Препоруке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

Друга тема састанка били су договори о даљим начинима праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања  планираних манифестација.

Школе Подунавског округа су тренутно у ,,зеленој зони“ (низак ризик од заражавања), те ће на територији нашег округа почетак школске 2021/2022. године бити организован према предвиђеном првом моделу организације образовно-васпитног рада – непосредно у школи, са часовима од 45 минута.

Весна Дасукидис, просветни инспектор, и Данијел Николић, просветни саветник ШУ Пожаревац, обавестили су детаљно начелницу о дописима г. Бранка Ружића, министра просвете, науке и технолошког развоја и стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, којима је МПНТР ближе уредило начин планирања, организовања и остваривања рада, усклађено са епидемилошком ситуацијом и прописаним мерама заштите.

Са представницима инспекција на састанку су анализиране мере стратегије ублажавања ризика, које подразумевају доследне и исправне употребе маски, одржавање физичке дистанце, хигијену руку и респираторну хигијену, чишћење и дезинфекцију и успостављену сарадњу са надлежном здравственом службом. Анализирани су и индикатори, основни и секундарни показатељи и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-Cov-2 вируса у популацији.

Др Јасна Аврамовић, начелница Округа, сугерисала је надлежним инспекцијама да се у наредном периоду појача додатни вид подршке школама и наложила појачане редовне и ванредне инспекцијске надзоре над школама на територији Подунавског округа. Примарни циљ је да се обезбеди поштовање датих препорука и прописаних мера спречавања уношења и преношења вируса ковид 19 у школама, уз чију ће доследну примену ризик од заражавања вирусом бити одржаван на ниском нивоу.

Према закључцима на одржаном састанку, потребно је да се фактори ризика сведу на минимум и да се повољнија епидемиолошка ситуација што дуже одржи будући да је од кључне важности да се настава ученика основних и средњих школа одвија континуирано у школским клупама ради бољих постигнућа и квалитета образовања.

Даље предлоге одлука о моделима наставе доносе се за територију општине, односно града у целини и даје их територијално надлежни штаб за ванредне ситуације локалне самоуправе, према проценама руководства школа и у сарадњи са надлежном школском управом и надлежним заводом за јавно здравље, а на основу сагледавања карактеристика епидемије и обухвата вакцинацијом. У целокупном низу активности од кључне је важности сарадња свих чинилаца – школа, ШУ Пожаревац управе, Завода за јавно здравље Пожаревац и општинских/градских штабова за ванредне ситуације.

Важан сегмент у борби против заразне болести ковид 19 је предузимање противепидемијских мера током одржавања манифестација на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа са мање од 500 посетилаца за које је потребна сагласност јединице локалне самоуправе, као и манифестација са више од 500 посетилаца за које је потребно прибавити сагласност Кризног штаба.

Сходно упутству Радне групе, устројен је начин праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања  наведених манифестација, уз обавезу да након одржане маанифестације комунална инспекција и милиција локалних самоуправа достави податке из надзора начелнику Округа о броју ангажованих комуналних инспектора, односно комуналних милиционара, броју извршених надзора, предузетим управним мерама и изреченим казненим мерама.

На састанку је закључено да се поводом ових питања почетком следеће недеље одржи састанак начелнице Округа са руководицима окружних подручних јединица – републичких инспекцијских служби, представницима локалних самоуправа Подунавског управног округа,  као и са представницима Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Смедереву, како би се вршење координисаних управних надзора подигло на највиши ниво. 

Такође, на састанку је било речи о начину извештавања и достављања података Координационој комисији и Радној групи за борбу против заразне болести ковид 19 од стране Округа, у погледу предузетих мера током управних надзора у борби против наведене зааразне болести, са предлозима како унапредити наведено извештавање уз максимално ангажовање свих учесника који врше управни надзор.