ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 31. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак начелнице Округа са представницима инспекцијских служби, локалних самоуправа и Министарства унутрашњих послова

Дана 30. августа 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са представницима окружних подручних јединица, локалних самоуправа и МУП-а – Полицијске управе у Смедереву.
 
Актуелна епидемиолошка сутуација изазвана заразном болешћу ковид 19 и примена противепидемијских мера, одржавање манифестација у организацији локалних самоуправа Подунавског управног округа, организација образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години и актуелна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња биле су теме обухваћене данашњим сусретом.
 
Састанку су, сем начелнице Округа, присуствовали: Зоран Величковић, туристички инспектор у Великој Плани, Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције у Смедереву, Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције у Смедереву, Предраг Кркобабић, инспектор у Одељењу инспекције рада у Смедереву, Весна Гонсиоровски, шеф Одсека ветеринарске инспекције у Смедереву, Весна Дасукидис, просветни инспектор Министарства просвете, науке и технолошог развоја, Горан Ивковић, представник Полицијске управе у Смедереву, и Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Подунавског управног округа.
 
Када је реч о актуелној епидемиолошкој ситуацији на територији Подунавског управног округа, на састанку је донет закључак да се мора појачати инспекцијски надзор над применом протиепидемијских мера у борби против заразне болести ковид 19. Договорено је да се сваког петка континуирано одржавају састанци начелнице др Јасне Аврамовић са представницима окружних подручних јединица, да се настави са праксом перманентног извештавања кроз слање недељних извештаја, уз обавезу инспекција које врше управни надзор да благовремено и на дневном нивоу достављају извештаје о извршеним управним надзорима.
 
На предлог инспектора, направљен је договор да се сваке недеље састави и верификује план надзора за наредну недељу, а све у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада и обављања контроле над применом прописаних мера и ради даљег обавештавања Радне групе Координационе комисије Владе РС која прати епидемиолошку ситуацију на основу података са територија управних округа.
 
Друга тачка дневног реда данашњег састанка био је надзор над применом противепидемијских мера на манифестацијама у организацији локалних самоуправа. За манифестације са мање од 500 посетилаца потребна је сагласност јединице локалне самоуправе, а за манифестације са више од 500 посетилаца потребно је прибавити сагласност Кризног штаба.
 
Сходно упутству Радне групе, утврђен је начин праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања манифестација, те је обавеза комуналних инспекција и милиција локалних самоуправа да, након одржаних манифестације са више од 500 посетилаца, достављају податке из надзора начелнику Округа (подаци о броју ангажованих комуналних инспектора, односно комуналних милиционара, о броју извршених надзора, предузетим управним мерама и изреченим казненим мерама).
 
Почетак школске 2021/2022. године тема је која је била обухваћена трећом тачком данашњег састанка.
 
Весна Дасукидис, просветни инспектор, обавестила је др Јасну Аврамовић и представнике инспекцијских служби да су све школе на територији Подунавског округа спремне за почетак школске године и да се организација наставе планира и реализује у складу са стручним упутствима МПНТР.
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом 27. 8. 2021. године обавестило да је, у складу са праћењем епидемиолошке ситуације од стране Тима за праћење и координисање превентивних мера у раду школа, одређено да основне и средње школе образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години започну са ПРВИМ МОДЕЛОМ организације образовно-васпитног рада (непосредна настава у школи, са часовима од 45 минута).
 
У зависности од степена ризика за преношење вируса општине и градови сврставају се у ЗЕЛЕНУ, ЖУТУ ИЛИ ЦРВЕНУ зону, што даље одређује и који ће модел наставе бити примењен:
 
– први модел, који подразумева наставу у школи;
– други модел, који је комбиновани (школа и онлајн)
или
– трећи модел, који подразумева наставу на даљину (онлајн).
 
У зависности од степена ризика за преношење вируса мењаће се и модел наставе, а прописана је и процедура за промену модела – уторком општински/градски штаб за ванредне ситуације обавештава школску управу о промени модела, средом школска управа модел прослеђује Тиму за школе до краја радног времена, четвртком Тим за школе даје мишљење на достављене предлоге до краја радног времена, а петком Тим за школе даје сагласност за модел локалној самоуправи и мишљење доставља школској управи, а школа обавештава ученике, родитеље и запослене најкасније до 12 сати.
 
Уколико се епидемиолошка ситуација погорша до преласка градова/општина у,,црвену зону“, препоручено је да свака школа која организује онлајн наставу користи исте дигиталне платформе као и у прошлој школској години и да се у том случају настава организује у реалном времену.
 
Оно што је од кључне важности јесте да се у самој школи мере превенције морају поштовати у складу са моделом наставе.
 
Неколико је кључних мера у борби против вируса ковид 19 у школама које се морају доследно поштовати у циљу заштите свих људских чинилаца у образовно-васпитном ресору, првенствено ученика:
 
1. доследна и исправна употреба маски од стране свих;
2. физичка дистанца према могућностима школе;
3. хигијена руку и респираторна хигијена;
4. чишћење и дезинфекција простора школе у целини;
5. сарадња с надлежном здравственом службом.
 
На састанку је донет закључак да надлежне окружне подручне јединице у наредном периоду спроводе фреквентније инспекције надзоре над школама ради контроле примене противепидемијских мера.
 
На састанку је разматрана и тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња на територији Подунавског управног округа.

СМЕДЕРЕВО, 31. АВГУСТ 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак начелнице Округа са представницима инспекцијских служби, локалних самоуправа и Министарства унутрашњих послова

Дана 30. августа 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са представницима окружних подручних јединица, локалних самоуправа и МУП-а – Полицијске управе у Смедереву.
 
Актуелна епидемиолошка сутуација изазвана заразном болешћу ковид 19 и примена противепидемијских мера, одржавање манифестација у организацији локалних самоуправа Подунавског управног округа, организација образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години и актуелна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња биле су теме обухваћене данашњим сусретом.
 
Састанку су, сем начелнице Округа, присуствовали: Зоран Величковић, туристички инспектор у Великој Плани, Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције у Смедереву, Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције у Смедереву, Предраг Кркобабић, инспектор у Одељењу инспекције рада у Смедереву, Весна Гонсиоровски, шеф Одсека ветеринарске инспекције у Смедереву, Весна Дасукидис, просветни инспектор Министарства просвете, науке и технолошог развоја, Горан Ивковић, представник Полицијске управе у Смедереву, и Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Подунавског управног округа.
 
Када је реч о актуелној епидемиолошкој ситуацији на територији Подунавског управног округа, на састанку је донет закључак да се мора појачати инспекцијски надзор над применом протиепидемијских мера у борби против заразне болести ковид 19. Договорено је да се сваког петка континуирано одржавају састанци начелнице др Јасне Аврамовић са представницима окружних подручних јединица, да се настави са праксом перманентног извештавања кроз слање недељних извештаја, уз обавезу инспекција које врше управни надзор да благовремено и на дневном нивоу достављају извештаје о извршеним управним надзорима.
 
На предлог инспектора, направљен је договор да се сваке недеље састави и верификује план надзора за наредну недељу, а све у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада и обављања контроле над применом прописаних мера и ради даљег обавештавања Радне групе Координационе комисије Владе РС која прати епидемиолошку ситуацију на основу података са територија управних округа.
 
Друга тачка дневног реда данашњег састанка био је надзор над применом противепидемијских мера на манифестацијама у организацији локалних самоуправа. За манифестације са мање од 500 посетилаца потребна је сагласност јединице локалне самоуправе, а за манифестације са више од 500 посетилаца потребно је прибавити сагласност Кризног штаба.
 
Сходно упутству Радне групе, утврђен је начин праћења спровођења противепидемијских мера током одржавања манифестација, те је обавеза комуналних инспекција и милиција локалних самоуправа да, након одржаних манифестације са више од 500 посетилаца, достављају податке из надзора начелнику Округа (подаци о броју ангажованих комуналних инспектора, односно комуналних милиционара, о броју извршених надзора, предузетим управним мерама и изреченим казненим мерама).
 
Почетак школске 2021/2022. године тема је која је била обухваћена трећом тачком данашњег састанка.
 
Весна Дасукидис, просветни инспектор, обавестила је др Јасну Аврамовић и представнике инспекцијских служби да су све школе на територији Подунавског округа спремне за почетак школске године и да се организација наставе планира и реализује у складу са стручним упутствима МПНТР.
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом 27. 8. 2021. године обавестило да је, у складу са праћењем епидемиолошке ситуације од стране Тима за праћење и координисање превентивних мера у раду школа, одређено да основне и средње школе образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години започну са ПРВИМ МОДЕЛОМ организације образовно-васпитног рада (непосредна настава у школи, са часовима од 45 минута).
 
У зависности од степена ризика за преношење вируса општине и градови сврставају се у ЗЕЛЕНУ, ЖУТУ ИЛИ ЦРВЕНУ зону, што даље одређује и који ће модел наставе бити примењен:
 
– први модел, који подразумева наставу у школи;
– други модел, који је комбиновани (школа и онлајн)
или
– трећи модел, који подразумева наставу на даљину (онлајн).
 
У зависности од степена ризика за преношење вируса мењаће се и модел наставе, а прописана је и процедура за промену модела – уторком општински/градски штаб за ванредне ситуације обавештава школску управу о промени модела, средом школска управа модел прослеђује Тиму за школе до краја радног времена, четвртком Тим за школе даје мишљење на достављене предлоге до краја радног времена, а петком Тим за школе даје сагласност за модел локалној самоуправи и мишљење доставља школској управи, а школа обавештава ученике, родитеље и запослене најкасније до 12 сати.
 
Уколико се епидемиолошка ситуација погорша до преласка градова/општина у,,црвену зону“, препоручено је да свака школа која организује онлајн наставу користи исте дигиталне платформе као и у прошлој школској години и да се у том случају настава организује у реалном времену.
 
Оно што је од кључне важности јесте да се у самој школи мере превенције морају поштовати у складу са моделом наставе.
 
Неколико је кључних мера у борби против вируса ковид 19 у школама које се морају доследно поштовати у циљу заштите свих људских чинилаца у образовно-васпитном ресору, првенствено ученика:
 
1. доследна и исправна употреба маски од стране свих;
2. физичка дистанца према могућностима школе;
3. хигијена руку и респираторна хигијена;
4. чишћење и дезинфекција простора школе у целини;
5. сарадња с надлежном здравственом службом.
 
На састанку је донет закључак да надлежне окружне подручне јединице у наредном периоду спроводе фреквентније инспекције надзоре над школама ради контроле примене противепидемијских мера.
 
На састанку је разматрана и тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња на територији Подунавског управног округа.