ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 02. СЕПТЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак поводом координисања активностима на почетку школске године

Дана 1. септембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са представницима окружних подручних јединица Весном Дасукидис, просветним инспектором Министарства просвете, науке и технолошог развоја, Драгицом Павловић, инспектором Одсека санитарне инспекције у Смедереву, и Љубаном Митреским, шефом Одсека општих послова Стручне службе Округа. Примарна тема састанка било је подробније упознавање са предвиђеним активностима приликом утврђивања степена ризика за преношење вируса у школама.

Начелница др Јасна Аврамовић је контактирала са Школском управом Пожаревац и локалним самоуправама ради појашњења процедуралних поступака које треба предузети пре него што се са територија локалних самоуправа потребни подаци проследе Тиму за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Тиму за школе), који формира Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” а који чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Института.

За Подунавски округ је надлежни Завод за јавно здравље Пожаревац који даје информацију о категорији епидемиолошке ситуације према индикаторима и граничним вредностима за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЕНУ МОДЕЛА НАСТАВЕ (ПО ДАНИМА)

УТОРАК – општински/градски штаб за ванредне ситуације даје предлог одлуке о моделу организације образовно-васпитног рада за сваки циклус образовања у основној школи, односно за средњу школу у целини, у сарадњи са руководствима школа и надлежном школском управом.

СРЕДА – школска управа предлог одлуке о моделу наставе прослеђује Тиму за школе до краја радног времена.

ЧЕТВРТАК – Тим за школе даје мишљење на достављене предлоге до краја радног времена.

ПЕТАК – Тим за школе сагласност за модел наставе даје локалној самоуправи и мишљење доставља школској управи до 10 часова, а школа обавештава ученике, родитеље и запослене најкасније до 12 часова.

На данашњем састанку прецизирани су детаљи у вези са начином извештавања у надзору над применом противепидемијских мера на манифестацијама у организацији локалних самоуправа са више од 500 посетилаца.

СМЕДЕРЕВО, 02. СЕПТЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Састанак поводом координисања активностима на почетку школске године

Дана 1. септембра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је састанак са представницима окружних подручних јединица Весном Дасукидис, просветним инспектором Министарства просвете, науке и технолошог развоја, Драгицом Павловић, инспектором Одсека санитарне инспекције у Смедереву, и Љубаном Митреским, шефом Одсека општих послова Стручне службе Округа. Примарна тема састанка било је подробније упознавање са предвиђеним активностима приликом утврђивања степена ризика за преношење вируса у школама.

Начелница др Јасна Аврамовић је контактирала са Школском управом Пожаревац и локалним самоуправама ради појашњења процедуралних поступака које треба предузети пре него што се са територија локалних самоуправа потребни подаци проследе Тиму за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Тиму за школе), који формира Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” а који чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Института.

За Подунавски округ је надлежни Завод за јавно здравље Пожаревац који даје информацију о категорији епидемиолошке ситуације према индикаторима и граничним вредностима за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЕНУ МОДЕЛА НАСТАВЕ (ПО ДАНИМА)

УТОРАК – општински/градски штаб за ванредне ситуације даје предлог одлуке о моделу организације образовно-васпитног рада за сваки циклус образовања у основној школи, односно за средњу школу у целини, у сарадњи са руководствима школа и надлежном школском управом.

СРЕДА – школска управа предлог одлуке о моделу наставе прослеђује Тиму за школе до краја радног времена.

ЧЕТВРТАК – Тим за школе даје мишљење на достављене предлоге до краја радног времена.

ПЕТАК – Тим за школе сагласност за модел наставе даје локалној самоуправи и мишљење доставља школској управи до 10 часова, а школа обавештава ученике, родитеље и запослене најкасније до 12 часова.

На данашњем састанку прецизирани су детаљи у вези са начином извештавања у надзору над применом противепидемијских мера на манифестацијама у организацији локалних самоуправа са више од 500 посетилаца.