ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 08. СЕПТЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  08. септембра 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени месечни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за август 2021. године и плановима рада за септембар 2021. године.

 У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, запослени  у Одељењу за рад и радне односе извршили су 116. надзора, од којих су 106. били ванредни.  Овај Одсек  је у осамнаест случајева поступао по представкама физичких и правних лица. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 38. лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере. Поднето је  шест захтева за покретање прекршајног поступка и то пет против регистрованих и један против нерегистрованог субјекта.

Запослени у Групи за санитарни надзор, су поред управних надзора у примени противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. започели и вршили редовне управне надзоре над радом општих болница и домова здравља на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа .

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.

 На састанку посебно је било речи око начина организације образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години у светлу новонастале епидемијске ситуације изазване заразном болешћу  Covid 19.

Разматрана је и тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Када је у питању одржавање Туристичко привредне манифестације „Смедеревска јесен“ договорено је да окружне  подручне јединице републичких ресорних министарстава узму активно учешће вршењем управних надзора у примени противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. на основу усвојеног недељног плана рада.   

СМЕДЕРЕВО, 08. СЕПТЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Одржан састанак начелнице Подунавског управног округа са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  08. септембра 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени месечни састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.

Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за август 2021. године и плановима рада за септембар 2021. године.

 У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица, запослени  у Одељењу за рад и радне односе извршили су 116. надзора, од којих су 106. били ванредни.  Овај Одсек  је у осамнаест случајева поступао по представкама физичких и правних лица. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 38. лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере. Поднето је  шест захтева за покретање прекршајног поступка и то пет против регистрованих и један против нерегистрованог субјекта.

Запослени у Групи за санитарни надзор, су поред управних надзора у примени противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. започели и вршили редовне управне надзоре над радом општих болница и домова здравља на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа .

Исто тако начелница Подунавског управног округа упозната је са извештајем о раду тржишне, просветне и ветеринарске инспекције.

 На састанку посебно је било речи око начина организације образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години у светлу новонастале епидемијске ситуације изазване заразном болешћу  Covid 19.

Разматрана је и тренутна епидемиолошка ситуација у вези са заразном болешћу „афричка куга“ код животиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.

Када је у питању одржавање Туристичко привредне манифестације „Смедеревска јесен“ договорено је да окружне  подручне јединице републичких ресорних министарстава узму активно учешће вршењем управних надзора у примени противепидемијских мера у борби против заразне болести Covid 19. на основу усвојеног недељног плана рада.