ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 11. ОКТОБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Начелница Подунавског управног округа одржала редован састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић начелница Подунавског управног округа, у седишту Подунавског управног округа је дана 11. октобра 2021. године одржала редован састанак су начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.
 
Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за септембар 2021. године и плановима рада за октобар 2021. године.
 
У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица посебно је било речи о раду Групе за санитарни надзор, где су запослени у овој организаационој јединици извршили 53 управна надзора у условима епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу ковид 19. Донето је 465 решења о кућном карантину.
 
Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 97 надзора, редовних, али и ванредних. Поднето је укупно два захтева за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 17 лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.
 
Управна инспекција је током извештајног периода вршила управне надзоре по годишњем програму рада где је посебно наглашен управни надзор у Јужнобанатском и Поморавском управном округу у области радних односа запослених, а ветеринарска инспекција је вршила послове и предузимала мере у борби против заразне болести свиња „афричка куга“ на територији локалних самоуправа Округа.
 
Такође, начелница Подунавског управног округа упозната је са месечним извештајима о раду тржишне и пољопривредне инспекције.
 
Током састанка начелница Подунавског управног округа упознала је присутне са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији локалних самоуправа Округа услед заразне болести ковид 19, а анализиран је и број заражених и хоспитализованих, као и број вакцинисаних грађана. Посебно се осврнула на вршење управних надзора републичких инспекцијских органа и инспекција локалних самоуправа у примени противепидемијских мера. Начелница је констатовала да је протекле недеље од стране надлежних инспекција извршено укупно 314 управних надзора и изречено укупно 16 прекршајних налога.

СМЕДЕРЕВО, 11. ОКТОБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Начелница Подунавског управног округа одржала редован састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву

Др Јасна Аврамовић начелница Подунавског управног округа, у седишту Подунавског управног округа је дана 11. октобра 2021. године одржала редован састанак су начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са инспекторима који нису организационо повезани у оквиру унутрашње организације окружних подручних јединица у Округу.
 
Присутни су упознали начелницу Округа са извештајима о раду окружних подручних јединица у Подунавском управном округу за септембар 2021. године и плановима рада за октобар 2021. године.
 
У оквиру извештаја о раду окружних подручних јединица посебно је било речи о раду Групе за санитарни надзор, где су запослени у овој организаационој јединици извршили 53 управна надзора у условима епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу ковид 19. Донето је 465 решења о кућном карантину.
 
Запослени у Одсеку за рад и радне односе извршили су 97 надзора, редовних, али и ванредних. Поднето је укупно два захтева за покретање прекршајног поступка. Током инспекцијских контрола инспектори су затекли 17 лица на фактичком раду („рад на црно“) и предузели одговарајуће законске мере.
 
Управна инспекција је током извештајног периода вршила управне надзоре по годишњем програму рада где је посебно наглашен управни надзор у Јужнобанатском и Поморавском управном округу у области радних односа запослених, а ветеринарска инспекција је вршила послове и предузимала мере у борби против заразне болести свиња „афричка куга“ на територији локалних самоуправа Округа.
 
Такође, начелница Подунавског управног округа упозната је са месечним извештајима о раду тржишне и пољопривредне инспекције.
 
Током састанка начелница Подунавског управног округа упознала је присутне са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији локалних самоуправа Округа услед заразне болести ковид 19, а анализиран је и број заражених и хоспитализованих, као и број вакцинисаних грађана. Посебно се осврнула на вршење управних надзора републичких инспекцијских органа и инспекција локалних самоуправа у примени противепидемијских мера. Начелница је констатовала да је протекле недеље од стране надлежних инспекција извршено укупно 314 управних надзора и изречено укупно 16 прекршајних налога.