ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 25. ОКТОБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак начелнице и инспектора о вршењу управних надзора у борби против епидемије

Дана 25. октобра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са инспекторима о вршењу управних надзора у борби против заразне болести ковид 19.

Састанку су поред начелнице присуствовали Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, Данијел Николић, просветни саветник Школске управе, и Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Подунавског управног округа Смедерево.

На састанку су најпре начелници одељења и шефови одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава поднели начелници Округа извештаје о реализацији плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 18. 10. 2021. до 24. 10. 2021. године, са посебним освртом на управне надзоре у периоду продуженог викенда, од 22. 10. до 24. 10. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама  локалних самоуправа Подунавског управног округа, План надзора за наведени период реализован. Извршено је укупно 417 управних надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа, што представља повећање у односу на  прошлу недељу. Изречен је укупно 31 прекршајни налог.

У поступку управног надзора над применом противепидемијских мера, у складу са донетом новом Уредбом у борби против заразне болести ковид 19, која прописује контролу ковид дигиталних сертификата у угоститељским објектима након 22 часа, током продуженог викенда инспектори санитарне, тржишне, туристичке, ветеринарске инспекција и инспекције рада вршили су координационе инспекцијске надзоре, уз учешће комуналне инспекције Градске  управе у Смедереву и асистенцију припадника Полицијске управе у Смедереву.  

Извршено је укупно 27 инспекцијских управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, изречено је укупно 9 прекршајних налога, од којих један од 150.000,00 динара и осам од по 5.000,00 динара, а обављено  је и пражњење једног угоститељског објекта   због непоштовања противепидемијских мера.

На одржаном састанку је поднет и извештај о епидемиолошкој ситуацији у основним и средњим школама и предшколским установама  на територији локалних самоуправама Подунавског управног округа.

Уз учешће у мањем обиму у координисаним инспекцијским надзорима над применом противепидемијских мера, ветеринарска инспекција је у претходном периоду у већем обиму предузимала мере у борби против заразне болести ,,афричка куга“, будући да су уочени случајеви ове заразне болести код свиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. Такође, на састанку су присутни информисани о тренутној епидемиолошкој ситуацији у вези са заразном болешћу птичјег грипа чији случајеви нису уочени на територији Округа.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора кроз дневне извештаје од стране надлежних служби Округа, а са истом праксом наставиће се и у наредном периоду.

По другој тачки Дневног реда на састанку, др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа,  известила је присутне о томе да је дана 22. октобра 2021. године Влада Републике Србије донела нову Уредбу о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, а Радна група Инструкцију за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, управни надзори инспекцијских служби вршиће се уз стриктно поштовање наведене Уредбе и Инструкције.  

На крају, на основу дописа Радне групе, нове Уредбе и Инструкције, као и на основу достављених предлога републичких инспекцијских органа и инспекцијских органа локалних самоуправа Подунавског управног округа сачињен је План надзора за период од 25. октобра до 31. октобра 2021. године по којем ће поступати инспекцијске службе Округа.

СМЕДЕРЕВО, 25. ОКТОБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Редовни састанак начелнице и инспектора о вршењу управних надзора у борби против епидемије

Дана 25. октобра 2021. године др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа, одржала је редовни састанак са инспекторима о вршењу управних надзора у борби против заразне болести ковид 19.

Састанку су поред начелнице присуствовали Драгица Павловић, руководилац Групе санитарне инспекције, Раде Васовић, шеф Одсека тржишне инспекције, Обрад Ђорђевић, начелник Одељења за рад и радне односе, Александар Анастасијевић, ветеринарски инспектор, Данијел Николић, просветни саветник Школске управе, и Љубан Митрески, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Подунавског управног округа Смедерево.

На састанку су најпре начелници одељења и шефови одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава поднели начелници Округа извештаје о реализацији плана управних надзора у борби против заразне болести ковид 19 за период од 18. 10. 2021. до 24. 10. 2021. године, са посебним освртом на управне надзоре у периоду продуженог викенда, од 22. 10. до 24. 10. 2021. године.

Констатовано је да је, у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама  локалних самоуправа Подунавског управног округа, План надзора за наведени период реализован. Извршено је укупно 417 управних надзора за територију локалних самоуправа Подунавског управног округа, што представља повећање у односу на  прошлу недељу. Изречен је укупно 31 прекршајни налог.

У поступку управног надзора над применом противепидемијских мера, у складу са донетом новом Уредбом у борби против заразне болести ковид 19, која прописује контролу ковид дигиталних сертификата у угоститељским објектима након 22 часа, током продуженог викенда инспектори санитарне, тржишне, туристичке, ветеринарске инспекција и инспекције рада вршили су координационе инспекцијске надзоре, уз учешће комуналне инспекције Градске  управе у Смедереву и асистенцију припадника Полицијске управе у Смедереву.  

Извршено је укупно 27 инспекцијских управних надзора у борби против заразне болести ковид 19, изречено је укупно 9 прекршајних налога, од којих један од 150.000,00 динара и осам од по 5.000,00 динара, а обављено  је и пражњење једног угоститељског објекта   због непоштовања противепидемијских мера.

На одржаном састанку је поднет и извештај о епидемиолошкој ситуацији у основним и средњим школама и предшколским установама  на територији локалних самоуправама Подунавског управног округа.

Уз учешће у мањем обиму у координисаним инспекцијским надзорима над применом противепидемијских мера, ветеринарска инспекција је у претходном периоду у већем обиму предузимала мере у борби против заразне болести ,,афричка куга“, будући да су уочени случајеви ове заразне болести код свиња на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа. Такође, на састанку су присутни информисани о тренутној епидемиолошкој ситуацији у вези са заразном болешћу птичјег грипа чији случајеви нису уочени на територији Округа.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора кроз дневне извештаје од стране надлежних служби Округа, а са истом праксом наставиће се и у наредном периоду.

По другој тачки Дневног реда на састанку, др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа,  известила је присутне о томе да је дана 22. октобра 2021. године Влада Републике Србије донела нову Уредбу о допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ковид 19, а Радна група Инструкцију за поступање овлашћених инспекцијских служби и комуналне милиције за примену нове Уредбе.

На основу дописа Радне групе  за сузбијање ширења вируса ковид 19, управни надзори инспекцијских служби вршиће се уз стриктно поштовање наведене Уредбе и Инструкције.  

На крају, на основу дописа Радне групе, нове Уредбе и Инструкције, као и на основу достављених предлога републичких инспекцијских органа и инспекцијских органа локалних самоуправа Подунавског управног округа сачињен је План надзора за период од 25. октобра до 31. октобра 2021. године по којем ће поступати инспекцијске службе Округа.