ЋирилицаПонедељак – петак, 07.00–15.00 Трг Републике 5, Смедерево
(026) 672 644

СМЕДЕРЕВО, 01. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Начелница Подунавског управног округа одржала редован састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву као и са представницима јединица локалних самаоуправа Подунавског управног округа

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  01.децембра 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са представницима јединица локалних смаоуправа Подунавског управног округа око вршења управних надзора у борби против заразне болести  Covid 19.

Констатовано је да у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама  локалних самоуправа Подунавског управног округа недељни План надзора реализован. Извршено је укупно 482. управна надзора на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа што  представља повећање у односу на  прошлу недељу и изречено је укупно девет прекршајних налога од по 5.000,00 динара.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора кроз дневне извештаје.

У поступку вршења управних надзора над применом противепидемијских мера констатовано је да су  скоро сви угоститељски  објекти ограничили радно време до 22.00 сата.

Исто тако током прошле недеље током вршења управних надзора није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

Исто тако вршени су инспекцијски надзори током продуженог викенда углавном од стране комуналних инспекција/милиције локалних самоуправа Подунавског управног округа.

У време продуженог викенда извшено је укупно 219. управних надзора и изречена четири прекршајна надзора у висини од 5.000,00 динара.

На састанку утврђен је План управних надзора републичких инспекцијских служби и инспекцијских служби локалних самоуправа Подунавског управног округа за период од 01. до 07. децембра 2021. године.

СМЕДЕРЕВО, 01. НОВЕМБАР 2021.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Начелница Подунавског управног округа одржала редован састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву као и са представницима јединица локалних самаоуправа Подунавског управног округа

Др Јасна Аврамовић, начелница Подунавског управног округа  је дана  01.децембра 2021. у седишту Подунавског управног округа одржала проширени састанак са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица ресорних министарстава са седиштем у Смедереву, као и са представницима јединица локалних смаоуправа Подунавског управног округа око вршења управних надзора у борби против заразне болести  Covid 19.

Констатовано је да у условима постојећег броја запослених у републичким инспекцијским органима и инспекцијским службама  локалних самоуправа Подунавског управног округа недељни План надзора реализован. Извршено је укупно 482. управна надзора на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа што  представља повећање у односу на  прошлу недељу и изречено је укупно девет прекршајних налога од по 5.000,00 динара.

Координациона комисија и Радна група су редовно извештавани о броју управних надзора кроз дневне извештаје.

У поступку вршења управних надзора над применом противепидемијских мера констатовано је да су  скоро сви угоститељски  објекти ограничили радно време до 22.00 сата.

Исто тако током прошле недеље током вршења управних надзора није било пражњења угоститељских објеката због кршења противепидемијских мера.

Исто тако вршени су инспекцијски надзори током продуженог викенда углавном од стране комуналних инспекција/милиције локалних самоуправа Подунавског управног округа.

У време продуженог викенда извшено је укупно 219. управних надзора и изречена четири прекршајна надзора у висини од 5.000,00 динара.

На састанку утврђен је План управних надзора републичких инспекцијских служби и инспекцијских служби локалних самоуправа Подунавског управног округа за период од 01. до 07. децембра 2021. године.